Privacy is niet altijd in het belang van de patiënt

Vanaf 16 jaar mogen kinderen zelf beslissen welke behandeling zij wel of niet willen. Instemming van de ouders is niet nodig. De ouders krijgen ook geen informatie meer over hun kind, als het kind daar geen toestemming voor geeft. Adolescenten raadplegen vaak een arts over anticonceptie, zwangerschap, SOA's en problemen met hun geestelijke gezondheid. Artsen beloven dat alle informatie vertrouwelijk blijft. Zo winnen ze het vertrouwen van de patiënt. Maar tegelijkertijd zullen ze er vaak op aandringen dat de jongere zijn ouders inlicht.

Het recht op privacy wordt alleen geschonden als de gezondheid van de jongere ernstig in gevaar is. Denk aan een jongere die suïcidaal is, maar geen behandeling wil of iemand met anorexia die een levensbedreigend laag gewicht bereikt. Maar waar ligt de grens? Wat als de tiener harddrugs gebruikt, moet je dat dan aan zijn ouders melden? En wat als een 16-jarige zwanger is en zich gedraagt alsof ze dat niet is?

Bron(nen):   New York Times