Zijn we getuige van het eind van het kapitalisme?

Nouriel Roubini stelt in een heldere analyse de vraag of Karl Marx toch gelijk had en of het kapitalisme inderdaad de neiging heeft zichzelf op te blazen.
We zien dat het systeem op instorten staat door de enorme schulden, gecombineerd met hoge olieprijzen door de gebeurtenissen in het Midden-Oosten, de aardbeving in Japan en de belastingcrisis in de VS. Tot vorig jaar toverden de politici steeds weer een nieuw konijn uit de hoed om de economie weer een beetje op gang te brengen, maar de konijnen zijn op.
Het gaat goed met veel bedrijven, het gaat (wereldwijd) heel goed met de rijken, maar het gaat belabberd met de werkgelegenheid en met gewone mensen. Was dat niet wat Marx had voorspeld? Dat de globalisering zou leiden tot steeds meer bezit bij steeds minder mensen?
En wat ook zou kunnen kloppen is dat de mensen dat niet pikken. Er zijn echte opstanden in het Midden-Oosten. Er is sociale onrust in China, er zijn de gebeurtenissen in London, de tentenkampen in Spanje, de grote protesten in Tel Aviv en op zoveel andere plaatsen: er broeit iets, zegt Nouriel.
In de jaren dertig werd dit probleem aangepakt door handelsoorlogen, door manipulatie van de wisselkoersen, door inflatie. En (ook) toen was het gevolg: politieke instabiliteit, verscherping van de verhoudingen tussen landen, oorlog.
Lezenswaardig stuk.

PS: Roubini verzuimt uiteraard niet te melden dat mogelijk de analyse van Karl Marx deels juist was, maar dat van zijn oplossing overtuigend is aangetoond dat die erger is dan het (kapitalistische) probleem.

Lees ook: Why Nouriel Roubini and all of us are wrong about Karl Marx

Bron(nen):   Project Syndicate