Waarom iedereen in Nederland moet weten van Wilma Verver (+ het hele rapport)

Vandaag is het rapport verschenen  waarin de handel en wandel staat beschreven van mevrouw W(ilma) Verver, ex-burgemeester van Schiedam. Italië is er niets bij. Verver heerste, eerst in Voorschoten daarna in Schiedam, als een echt slecht mens. Als er geld te verdelen was ging dat bij voorkeur naar vrienden en familie. Als ze ruzie had met een bedrijf, probeerde de gemeente Schiedam namens haar dat bedrijf kapot te maken. Privérekeningen betaalde ze bij voorkeur niet, zeker niet als ze de kosten niet kon declareren. En klagende leveranciers kregen vanzelf moeilijkheden met vergunningen.
Ze schiep niet bestaande banen voor kinderen van vriendinnen en ontsloeg iedereen die haar tegensprak, wat dus spoedig niemand meer deed.
Legendarisch is ook de geschiedenis van de ambtenaar die werd ontheven van al zijn functies toen hij had geweigerd het tasje van Wilma (VVD) te dragen. Vandaar dat de ambtenaar die haar hond moest uitlaten dat gedwee deed.

Dit alles had voortgeduurd als niet een enkele vasthoudende verslaggever van het AD (Ellen van Gaalen) zich in mevrouw Verver had vastgebeten en stukje bij beetje had onthuld dat Nederland en Italië meer op elkaar lijken dan je zou denken. Ambtenaren deden niks, raadsleden deden niks. De andere wethouders deden al helemaal niks. Allemaal te bang.
Waarom schrijven we hier over zo'n lokale kwestie? Omdat allicht de gedachte leeft dat er in Nederland amper corruptie is of machtsmisbruik.
Dat is een misverstand; en Wilma Verver komt de eer toe dat in twee gemeenten in Nederland jarenlang te hebben aangetoond. En ze heeft ook aangetoond dat lokale democratie daartegen niet is opgewassen. Eng, eigenlijk wel.

Lees hier het hele rapport


Bron(nen):   De tekst van het rapport naar het machtsmisbruik van Wilma Verver