Loek Hermans (VVD) was de baas van Nurten Albayrak (VVD)

Als in de beste tradities van de PvdA regeerde binnen het COA de VVD. "Als jij mij belangrijk maakt, maak ik jou rijk." En zo kon directeur Nurten Albayrak in vijf jaar tijd haar inkomen meer dan verdubbelen.
De partijgenoot die voorzitter was van de Raad van Toezicht, en dus haar baas, tekende bij het kruisje. En die voorzitter was de strenge Loek Hermans, fractievoorzitter der VVD in de Eerste Kamer en al levenslang strijder tegen verkwisting van overheidsgeld.
In het onderzoek naar het functioneren van de Raad van Toezicht zal ook de rol van Hermans worden bezien.
Maar net als bij DSB, waar andere VVD-ers elkaar blij en anderen arm hadden gemaakt, zal blijken dat Hermans niets valt te verwijten.

Bron(nen):   De Pers