Als ouders hun kinderen beter zouden opvoeden …

Wat zegt de geschiedenis en wetenschap daarover?

De ontdekking van de kindertijd

Het belang van de kindertijd en verschillende stadia daarin werd benadrukt door Freud. Later beschreef Piaget de stadia van de cognitieve ontwikkeling van het kind. Kinderen werden vanaf die tijd niet meer gezien als kleine volwassenen.

Verschillen in opvoeding
Het antropologische onderzoek van Margaret Mead vergeleek opvoedingspraktijken op de Samoa-eilanden met die in de VS. Zij en haar kinderarts Dr. Spock waren voorstander van het geven van borstvoeding op verzoek, terwijl voeden volgens een vast schema toen de regel was. De 'juiste' manier om een kind op te voeden werd onderwerp van discussie.

De democratische ouder als ideaal
Pedagogen beschreven 4 ouderschapsstijlen: autoritair, verwaarlozend, toegeeflijk en democratisch. Een democratische ouderschapsstijl zou de beste resultaten geven, zowel bij jonge kinderen als bij pubers. Ouders werden minder autoritair en slaan uit den boze. Langzaam maar zeker werden ouders steeds democratischer en steeds softer.

Tijgermoeders
Een stevig tegengeluid vormde het boek 'Strijdlied van een tijgermoeder' van de Chinees-Amerikaanse Amy Chua, waarin ze beschrijft hoe zij haar dochters op Chinese wijze opvoedt. Door een extreem zwaar schema van huiswerk en muzieklessen en geen genoegen te nemen met matige resultaten, wil Chua haar dochters discipline bijbrengen. In de media werd ze afgeschilderd als een 'monsterlijke moeder'.

(Over)betrokken ouders
Andere ouders houden hun kind nauwlettend in de gaten. Het kind ontsapt geen moment aan de aandacht van de ouders. Uit een recent onderzoek blijkt dat kinderen zich geremd voelen bij het spelen als hun ouders toekijken, terwijl ze juist gestimuleerd worden door de aanwezigheid van andere actieve kinderen. Dat wil zeggen dat je je kinderen de nodige ruimte en autonomie moet gunnen.

Samen aan tafel

Gezamenlijk de maaltijden gebruiken leidt tot betere schoolresultaten, minder delinquentie, minder roken, alcohol- en drugsgebruik bij jongeren. Het is zelfs de sterkste voorspeller van positief gedrag bij kinderen.

Bron(nen):   Decoded Science  WIK over ouderschapsstijlen