Moeder zet film van haar gepeste dochter op facebook (update)

Een 13-jarig meisje werd mishandeld door 6 pesters. Eén van de pesters filmde het gebeuren en plaatste het filmpje op You Tube. Daar werd het al snel door You Tube verwijderd. De moeder van het slachtoffer plaatste het filmpje echter op facebook om te laten zien hoe erg pesten is. Daar werd het tiendduizenden keren gedeeld. 'Mijn dochter wilde het zelf aan iedereen tonen. Zodat anderen dit niet hoeven meemaken,' zei ze. Facebook was er niet blij mee: ook daar is het filmpje verwijderd. Het sneeuwbaleffect van sociale media kan echter vervelende gevolgen hebben. Het herkenbaar in de media brengen van minderjarigen die strafbare feiten zouden hebben gepleegd is strafbaar, zeker als de minderjarige voorwerp uitmaakt van een strafonderzoek wat in deze blijkbaar het geval is. De anonimiteit van de minderjarige dader is immers voor eens en voor altijd geschonden. Het zou dus kunnen zijn dat de moeder zelf voorwerp wordt van een strafvervolging, hoe ernstig en verwerpelijk de feiten tegen haar dochter ook mogen zijn. In het ergste geval kan dit leiden tot volkswoede en burgers die het recht in eigen hand nemen. De talrijke oproepen in sociale media om de dader volgens het principe 'oog om oog tand om tand' te straffen getuigen hiervan. Er is zelfs al een facebookpagina met adres en een google earth foto van de woning van de dader. Eén iemand reageerde met de oproep om de woning in brand te steken.

Bron(nen):   Knack  Knack2  bron foto