Welke factoren spelen mee in het vaststellen van de bedrijfswaarde?Verschillende factoren hebben invloed op de bedrijfswaarde van een organisatie. In veel gevallen wordt gedacht dat met name naar de omzet van een bedrijf gekeken wordt, wanneer men de overname hiervan overweegt. Er is echter veel meer om rekening mee te houden! Verkoop je onderneming via een tussenpersoon, zodat je zelf geen omkijken hebt naar het vaststellen van de waarde hiervan. Voordat je een tussenpersoon inschakelt, kun je alvast een indicatie van de waardering via Marktlink krijgen. Deze partij biedt een handige online tool, die op basis van enkele factoren een inschatting maakt van de bedrijfswaarde. 

EBITDA als belangrijke factor in bepaling bedrijfswaarde 
Een van de factoren waarmee rekening gehouden dient te worden is de EBITDA. Deze component geeft het bedrijfsresultaat weer voor de aftrek van verschuldigde rente, belastingen en afschrijvingen. Op basis van de EBITDA van meerdere jaren kan bepaald worden of het bedrijf in een positieve of juist negatieve flow zit. Immers, een groeiende EBITDA duidt op een toenemende omzet. Ook kan een stijgende EBITDA het gevolg zijn van het efficiënter inrichten van processen, waarmee kosten gedrukt worden. Daar waar een dalende EBITDA duidt op een afnemende omzet of juist op sterk stijgende kosten. 

Sector en naamsbekendheid binnen de markt 
De EBITDA is slechts een van de factoren waarnaar gekeken wordt. Denk ook aan de sector waarbinnen een bedrijf actief is en de naamsbekendheid die het binnen de sector heeft. Wat zijn de verwachtingen van de sector? Is het aannemelijk dat de sector de komende jaren steeds populairder zal worden? Hoe vergaat het andere bedrijven binnen de sector? Is er iets te zeggen over de ontwikkeling van het marktaandeel van een organisatie in de afgelopen jaren? Het zijn vragen die een koper zal stellen. 

Personeelsbestand en managementparticipatie
Tot slot speelt ook het personeelsbestand van de organisatie mee in het vaststellen van de bedrijfswaarde. Een groot personeelsbestand maakt het, afhankelijk van de sector waarbinnen men acteert, interessant om een bedrijf te kopen. Zeker wanneer het voor organisaties lastig is om geschoold personeel te vinden. Andersom kan een groot personeelsbestand ook een forse toename in de kosten met zich meebrengen. In het bijzonder wanneer het om vaste contracten gaat op posities die binnen de huidige organisatie al zijn ingevuld. Een bedrijfsovername is in dat geval minder aantrekkelijk. Hetzelfde geldt voor het aanblijven van managers. Is er sprake van managementparticipatie na de overname van de organisatie?