Belastingdienst zat fout bij toeslagen: ouders recht op compensatie

Een doorgeslagen 'zero-tolerance'-beleid, 'institutionele vooringenomenheid' en een 'blinde' handelwijze, dat is het vernietigende oordeel van de commissie Donner over de Belastingdienst. De conclusie van het onderzoek naar de toeslagaffaire is dat de gedupeerde ouders 'ruimhartig' moeten worden gecompenseerd.

Het gaat om honderden ouders die door de Belastingdienst ten onrechte als fraudeur zijn bestempeld en daardoor grote bedragen moesten terugbetalen. "Het was een 'zero tolerance' wijze van onderzoek waarbij ouders vrijwel geen kans hadden om aan een negatieve beoordeling te ontsnappen," klinkt het. "Ouders werden vervolgens geconfronteerd met terugvordering van grote bedragen. Dit heeft tot veel stress, problemen en soms grote financiële moeilijkheden geleid."

Ouders moeten gecompenseerd worden voor financiële én emotionele schade. "Minstens zo belangrijk is de erkenning dat ze onterecht als fraudeur zijn behandeld, zonder mogelijkheid om zich daartegen te verweren", zegt de commissie-Donner.