PvdA en CDA zien niets in inkomensafhankelijke huurverhoging

Een verkeerde maatregel, dat vinden de Eerste Kamerfractie van de PvdA en het CDA van een inkomensafhankelijke huurverhoging. Hierdoor bestaat de kans dat minister Blok onvoldoende politieke steun krijgt voor het woonakkoord, schrijft het Het Financieele Dagblad op zijn site. Er dreigt dus een miljardengat op zijn begroting. 'Het CDA vraagt zich ernstig af of wetsvoorstellen nog beantwoorden aan het doel van een betere doorstroming op de huurmarkt', zegt Eerste Kamerlid Greetje de Vries-Leggedoor tegen het FD. 'Als verhuurdersheffing investeringsruimte belemmert, dan moeten we iets anders bedenken.' Er moet volgens haar 'een klein wonder gebeuren' wil het CDA voor de wet van Blok stemmen waarbij scheefhuurders meer huur moeten gaan betalen. Een correctie via de Belastingdienst van hogere inkomens die goedkoop huren zou volgens het CDA beter zijn. Ook heeft de partij in de senaat grote moeite met de snelheid van de wetsvoorstellen die Blok indient. PvdA-senator Adri Duivesteijn vraagt zich af hoe de huurverhoging de woningmarkt verbetert. Ook hij vindt dat de overheid beter via de belastingen een huurder met een hoog inkomen kan corrigeren. ‘Het afromen van inkomensafhankelijke huurverhoging via een verhuurdersheffing is een eendimensionele maatregel. De verhuurdersheffing kan ertoe leiden dat investeringen in nieuwe woningen stilvallen. De maatregel is onvoldoende doordacht', aldus Duivesteijn.

Bron(nen):   Het Financieele Dagblad      

3 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Templein

  Maar belastingverhoging mag weer niet van het CDA.

 2. Jannie Ooms

  De huurverhoging is nodig om de woningcorporaties te compenseren voor de afdracht die ze aan de schatkist moeten doen en wordt gepresenteerd als zou het slechts gaan om extra betaling van huur aan de woningcorporatie.

  Inkomensafhankelijke huurverhoging is een ordinaire belastingmaatregel. Zwaar gesteund ook door Alexander Pechtold en zijn D66.
  En dat in een tijd dat menigeen al met angst en beven naar zijn
  financiële plaatje kijkt. Schandelijk vind ik het.

Reacties niet toegestaan