Rutte: Versoepeling op komst, maar voorzichtig en met mate

Het kabinet denkt dat na 28 april voorzichtige versoepeling kans maakt. ‘Het zullen beperkte versoepelingen zijn.’

  • Daarvoor moet de druk op de zorg verminderd zijn.
  • Er moeten maatregelen zijn om kwetsbaren te beschermen
  • Er moet voldoende getest worden of met apps zicht zijn op besmettingsgevaar

Overigens zal een eventuele versoepeling stap voor stap in. Het kabinet heeft wel al aan de verschillende sectoren van de maatschappij gevraagd hoe ze in hun sector de anderhalve meter-samenleving kunnen invoeren. Hoe kan je in jouw bedrijfstak, organisatie etc zorgen dat gewerkt kan worden met inachtneming van de beperkingen. “We moeten met 17 miljoen mensen zoeken naar de juiste balans. Het virus niet teveel ruimte geven, maar ook het leven normaler maken. Als we kunnen versoepelen is het niet in één keer terug naar normaal. En misschien moeten we na verloop van tijd sommige maatregelen opnieuw invoeren.”

Rutte: “De verspreiding van het virus is afgenomen, maar de druk op de gezondheidszorg is nog altijd heel zwaar. Maar als je op een onverstandige manier maatregelen versoepelt, heb je zo weer duizenden mensen op de IC’s. De normale samenleving die we hadden komt voorlopig niet terug.”

Er zijn honderden voorstellen voor apps binnengekomen en volgende week wordt daarvoor een voorstel gedaan. Komend weekeind wordt breed getest met apps. Privacy speelt een grote rol. De apps zijn belangrijk om mensen die besmet zijn en de mensen met wie zij contact hebben gehad te kunnen traceren.

Nederland voert (vooralsnog) geen mondkapjes in omdat de deskundigen het niet nodig vinden. Bovendien vindt het kabinet het belangrijker dat er voldoende beschermingsmiddelen zijn voor mensen in de zorg en er is schaarste. ‘Wat de een teveel gebruikt is voor de ander niet beschikbaar’.

Rutte en zijn kabinet zijn tevreden over de wijze waarop het Nederlandse volk zich houdt aan de beperkingen.

En tot 28 april: houd vol!