Daar is ze weer!

Winnie Madikizela-Mandela (72), de omstreden ex-vrouw van Nelson Mandela, staat op het punt terug te keren in het brandpunt van de Zuid Afrikaanse politiek en waarschijnlijk wordt ze weer minister. Op de ANC-kandidatenlijst voor de verkiezingen van 22 april staat Winnie als vijfde genoteerd, voor een heleboel ministers. Dat toont dat haar ster weer is gerezen. 
In 2003 was Madikizela - nu 72 - veroordeeld wegens fraude; daardoor moest ze aftreden als minister van kunst. In 1991 was ze al medeschuldig bevonden aan de kidnapping en dood van de 14-jarige Stompie Seipei van de Mandela United Football Club. Dat alles heeft haar zeer impopulair gemaakt bij de elite, maar de grote massa van arme Zuid Afrikanen draagt haar nog altijd op handen. 
Het ANC wil de vraag niet beantwoorden of haar hoge plaats op de lijst betekent dat ze minister wordt. Dat acht men nog niet aan de orde. En de secretaris-generaal van het ANC weerspreekt ook dat de verkiezing van Winnie duidt op een verlaging van de ethische standaarden. "Onze waarden en normen komen uit het verleden en hebben betrekking op wat iemand betekent voor gewone burgers. Winnie doet veel goed werk voor de gewone man. Meer dan menigeen." 
Nelson Mandela zei ooit dat Winnie hem na zijn vrijlating in 1990 maakte tot de "the loneliest man". Hij ontdekte dat ze in de 27 jaar dat hij zat opgesloten koud was geworden en hypocriet. Maar voor een groot deel van het volk is ze desondanks nog altijd de Moeder van het Vaderland.

Bron(nen):   The Guardian