Veteranen vaker werkloos

Amerikaanse militairen die hebben meegevochten in Irak en Afghanistan, vinden na hun terugkeer opvallend vaak geen nieuwe baan. USA Today heeft cijfers opgespoord waaruit blijkt dat ruim 11 procent van de veteranen werkloos is geworden. Dat is aanzienlijk meer dan het percentage van 8,8 procent onder leeftijdsgenoten die niet in het leger hebben gezeten.
De werkloosheid onder veteranen in de leeftijd van 20 tot 24 bedroeg in februari zelfs 15 procent. Een van de gevolgen van de hoge werkloosheid is dat militairen vaker kiezen voor een verlenging van hun contract. In sommige gevallen krijgen veteranen een voorkeursbehandeling als ze solliciteren naar een overheidsbaan, maar dat lijkt weinig effect te hebben. Het absolute aantal werkloze veteranen uit de Irak- en Afghanistan-oorlogen is inmiddels opgelopen tot 170.000.

Bron(nen):   USA Today