Een nieuwe Spaanse Inquisitie?

Inmiddels is het algemeen bekend dat de Bush-regering opdracht gegeven heeft tot marteling van gevangenen in Guantanamo Bay. President Obama weet dit ook, maar hij heeft niet zo veel zin in ruzie met de Republikeinen en de verdere polarisatie die dat met zich meebrengt. Bovendien zouden mensen in zijn eigen regering (bijvoorbeeld CIA-mederwerkers) ook weleens schuldig kunnen zijn. Daarom verkondigt hij telkens vooruit te willen kijken en niet te veel bij het verleden stil te willen staan; kortom, geen vervolging van Bush en de zijnen.
Maar zo makkelijk komen Obama en Bush er niet vanaf: Amerika is namelijk nog altijd mede-ondertekenaar van de Geneefse conventies, die marteling expliciet verbieden. Een minder bekende clausule van deze verdragen verplicht ieder deelnemend land tot de vervolging van overtreders, ook als de overtredingen in een ander land hebben plaatsgevonden. Daarom zijn Spaanse aanklagers een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar voormalig Amerikaans minister van Justitie Alberto Gonzales en vijf andere juristen die onder Bush dienden en het juridische kader schiepen dat marteling mogelijk maakte. De Amerikanen kunnen hier weinig tegen beginnen.
Het zou dus zomaar kunnen dat – o, ironie! – de beulen van Guantanamo Bay straks gevangen zitten in het land dat tijdens de Spaanse Inquisitie veel van hun martelmethoden bedacht.

Bron(nen):   Salon.com  The Daily Beast