Recensies van honderd dagen Obama

Amerika is binnenland geworden.
Wat anders verklaart de enorme aandacht die Nederlandse media besteedden aan de (voor)verkiezingen van afgelopen jaar, en nu weer voor elk stapje dat president Obama zet? De jurken van zijn vrouw, hun nieuwe hondje, de nieuwe schommels voor hun dochters – niet alleen Amerikanen, maar ook Nederlanders willen het kennelijk allemaal weten.
Nu ook weer met de overstap van de Republikeinse senator Arlen Specter naar de Democraten: het komt prompt op de voorpagina van Trouw en de NRC brengt het ook prominent. Als een Britse Tory tot de Labourpartij was bekeerd, dan had er geen (Nederlandse) haan naar gekraaid.
En zoveel doet die overstap er nu ook weer niet toe – een linksige Republikein wordt een rechtse Democraat; Obama zal nog steeds alle zeilen moeten bijzetten om de Senaat ervan te overtuigen zijn ambitieuze plannen goed te keuren. De gebeurtenis is veeleer van symbolische betekenis: het is een illustratie bij een Republikeinse partij die steeds extremer en dus kleiner wordt, en daarmee steeds minder relevant.
Wat de Europese Unie doet of nalaat is veel interessanter voor Nederland in deze tijden van crisis, maar die ontbeert nu eenmaal een duidelijke, charismatische leider. Dus wij van Welingelichte Kringen doen ook mee aan de honger naar Obama-nieuws – in de kunst van het politieke theater is Amerika nog altijd ongeëvenaard.
Vandaag is de honderdste dag van Obama’s regering: een dag waarop traditioneel een eerste, voorzichtige balans wordt opgemaakt. De recensies zijn vrijwel unaniem lovend. In de peilingen doet hij het uitstekend (behalve bij de Republikeinen). Het blad Time heeft Obama en zijn belangrijkste bondgenoten een cijfer gegeven, waarbij de First Lady en de Republikeinse minister van Defensie (allebei A+) het hoogst gewaardeerd worden. Alleen minister van Financiën Geithner (C-) die met een impopulair en duur reddingsplan voor banken is gekomen, moet zich nog bewijzen.
The Washington Post benadrukt het reusachtige aantal initiatieven dat Obama in zo’n korte tijd al in gang heeft gezet. Het stimuleringsplan van een biljoen dollar in de eerste plaats, maar ook  de eerste schreden op het pad naar een nationale gezondheidszorg en energie-onafhankelijkheid zijn al gedaan.
Slate heeft het over de grote persoonlijke populariteit van de president, die het verkopen van zijn beleid aanzienlijk vergemakkelijkt. Maar dit kapitaal zal geleidelijk aan verminderen zolang de economische crisis voortduurt. Het is dus zaak voor Obama het tij zo snel mogelijk te keren, opdat zijn andere initiatieven niet samen met de economie ten onder gaan.

Bron(nen):   Time  The Washington Post  Slate.com