Obama laat homo’s wachten

De druk op president Obama om iets te doen aan de de verbetering van de positie van homoseksuelen in de Amerikaanse samenleving, neemt toe.
Hij beloofde voor zijn verkiezing onder meer het beëindigen van het "Don't Ask, Don't Tell"-beleid in het Amerikaanse leger, dat president Clinton invoerde. Dit houdt in dat homo's in het leger mogen dienen op voorwaarde dat ze hun geaardheid geheim houden, maar men mag er ook niet naar vragen. Wat Obama betreft zouden homo's ook openlijk in het leger mogen dienen. Maar er is enkele maanden na zijn inauguratie nog niets in die richting gebeurd, dus de homolobby begint zenuwachtig te worden.
Ook van de beloofde afschaffing van de "Defense of Marriage Act" die federale erkenning van relaties tussen mensen van gelijk geslacht verbiedt, is nog niets terecht gekomen. Het was al bekend dat Obama tegen het homohuwelijk was; desondanks noemt een Democratische lobbyist hem "the most pro-gay president in history".
Maar wellicht kan hij zijn homoseksuele achterban nog een zoethoudertje bieden in de vorm van de benoeming van een lesbische rechter tot het Hooggerechtshof.

Bron(nen):   The New York Times