Bomhoff: Wilders is stuk slimmer dan de LPF

Eduard Bomhoff, in 2002 minister namen de LPF in het kabinet van CDA, VVD en LPF analyseert in NRC Handelsblad  de politiek toekomst van de PVV, over hoe simpel de LPF aan de kant werd gezet, de sluwheid van Geert Wilders en diens grote gevaar:
Bomhoff: "In de laatste peiling van Maurice de Hond doet de combinatie PVV-CDA-VVD het beter dan alle andere denkbare coalities. Dat riekt naar een herhaling van de manoeuvre uit 2002: CDA en VVD omhelsden de nieuwe partij van Pim Fortuyn  en zagen de LPF snel daarna inzakken en verdwijnen. Ik vertrouw erop dat Geert Wilders betere beveiliging heeft dan Fortuyn in 2002 had en dan komt er een krachtige, ervaren, en monomane PVV-leider naar de onderhandelingen.
"Kracht en ervaring kunnen CDA en VVD nog steeds neutraliseren, want de PVV zal geen meerderheid krijgen in een kabinet van PVV, CDA en VVD. Maar de obsessie van Wilders met één thema – islam – is een cruciaal verschil met de LPF in 2002. Fortuyn kritiseerde de ‘achterlijke cultuur’ van veel immigranten, maar volhardde tevens in zijn forse kritiek op minister Borst van Volksgezondheid, slappe wethouders in de grote steden, de regentencultuur in Den Haag en de politisering van de ambtenarij.
"Wilders heeft één unique sellingpoint: weg met het heilige boek en de profeet van de moslims. Ongetwijfeld was de LPF populair bij het anti-immigratie electoraat, maar Fortuyn had een veel ambitieuzere agenda en kreeg daarom bij voorbeeld ook massale steun in de zorgsector. Het regeerakkoord van Balkenende I liet daar iets van zien. Wilders hamert op één aambeeld, en dat zal onderhandelen veel moeilijker maken.
"CDA’ers moeten trouwens weten dat het Oude Testament van de Bijbel teksten biedt die wreder zijn dan alle soera’s in de Koran. Bijvoorbeeld Psalm 139, die oproept om de zonden van de vaders op de meest gruwelijke wijze te vergelden aan de kinderen: „Welgelukzalig zal hij zijn, die uw kinderkens grijpen, en aan de steenrots verpletteren zal.” Zo’n tekst staat nergens in de Koran waar dezelfde God juist waarschuwt om de overtredingen van de ouders nooit in rekening te brengen bij hun kinderen.
"Wilders heeft zich altijd onderscheiden van Fortuyn en zo veel anderen, door niet selectief radicale of fundamentalistische moslims aan te vallen, maar de openbaring en de profeet van hen allen.
"Maar hoe kunnen CDA’ers samengaan met Wilders en intussen belijden dat het huis van de Vader vele kamers heeft, want dan bewonen de moslims al veertienhonderd jaar een van de stijlkamers? En in welke bocht moeten de VVD’ers zich wringen om de intolerantie van Wilders te combineren met hun traditionele respect voor Spinoza, Bayle en andere voorvechters van vrijheid van levensbeschouwing? En zelfs wanneer zulke principes alleen nog interessant zijn in kringen van ouderwetse emigranten, dan nog is een subjectieve waarschuwing geoorloofd van iemand die Fortuyn goed kende van de universiteit en met Wilders debatteerde en dineerde in Den Haag: Fortuyn was een bijzonder mens, en toen Ad Melkert hem een gevaar noemde, dacht hij aan zichzelf. Wilders mist het boeiende van Fortuyn, maar is een gevaarlijke gifwolk voor het hele land."

Bomhoff is sinds vijf jaar hoogleraar en decaan aan de universiteit van Kuala Lumpur (Maleisië)

Bron: NRC Handelsblad