Is Koenders een sociaal-fascist?

Het was in de vorige eeuw niet ongebruikelijk dat communisten hun sociaal-democratische tegenstrevers uitmaakten voor handlangers van het kapitalisme. Sociaal-fascisten was bijvoorbeeld een favoriet scheldwoord voor socialisten die waren afgeweken van de rechte leer.
De gewezen SP-leider Jan Marijnissen kwam vandaag met een variant: minister Bert Koenders voor ontwikkelingssamenwerking, tevens lid van de PvdA, is een 'flapdrol'. Koenders dient namelijk niet de belangen van de ontwikkelingslanden (lees: de arbeiders) maar die van Wall Street (lees: het verfoeide kapitalisme).
Tot drie maal toe gebruikte Marijnissen het woord 'flapdrol', maar wel stilletjes - althans niet in de microfoon van de Tweede Kamer, maar wel zo hard dat Koenders het op zijn spreekgestoelte goed kon verstaan. Koenders ontplofte zo'n beetje ter plaatse, maar kreeg geen steun van Kamer-voorzitter Gerdi Verbeet. Marijnissen had immers slechts gelispeld - zijn 'flapdrol' gaat de officiële handelingen van de Tweede Kamer niet halen.
'Ik vind dit niet kunnen,’ zei Koenders na afloop van het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Na afloop vroeg Koenders om opheldering, maar Marijnissen wuifde hem weg.
Agnes Kant - de opvolger van Marijnissen als SP-leider - staat volmondig achter haar voorganger, die tegenwoordig gewoon Kamerlid is. 'Flapdrol is een keurig Nederlands woord en in dit geval een terechte constatering,' aldus Kant.
Zie ook het filmpje van boze minister op NOS.nl (derde link).

Bron(nen):   Elsevier  Willem zwijgt niet meer  NOS