Kijk uit voor de MI6

Britse spionnen zijn slim en dat blijkt ook nu weer. MI6 viert later dit jaar haar honderdjarig bestaan, maar de kosten voor het feest wordt door de heren zelf betaald. Ze snappen goed dat het niet handig is om nu (ten tijde van de woede om graaiende politici) op andermans kosten champagne te drinken.
Overigens wordt er bij de Secret Intelligence Service (SIS) überhaupt minder champagne gedronken dan James Bond doet vermoeden. Wel worden de agenten geacht zich veel in kringen te begeven van de rijken en machtigen op aarde.
Details over de jubileum-festiviteiten zijn bijzonder schaars. Waar het feest precies plaatsvindt? Wie er komen? Geheimzinnigheid is troef. Ook wat er gegeten wordt, is niet bekend. Wel schijnt het menu te zijn samengesteld door ‘C’ zoals de Sir John Scarlett, de hoogste chef, wordt genoemd – naar de eerste MI6-chef Mansfield Cumming.
Scarlett heeft een grote reputatie en het feit dat zijn dienst er in 2002 behoorlijk naast zat inzake de massavernietigingswapens van Irak heeft zijn carrière niet echt geschaad.
De MI5 (binnenlandse spionage) en de MI6 (buitenland) zijn in 1909 opgericht uit angst voor een Duitse invasie. Vele jaren (tot de jaren negentig) is domweg ontkend dat de diensten bestonden.
Terrorrisme-bestrijding is nu een belangrijke taak en recentelijk bleek nog dat MI6 infiltreerde in Guantanamo Bay, op zoek naar moslims die voor hen wilden werken.
Volgens The Wall Street Journal bedraagt het budget van de diensten tezamen 3,2 miljard dollar, meer dan het dubbele van het budget in 2001. Dat zegt misschien iets over de Britse kijk op de ontwikkelingen in de wereld: vertrouw helemaal niemand.

Bron(nen):   The Wall Street Journal