De nutteloze paradijsvogels van Verhagen

En weer, schrijft Foreign Affair  zuchtend, blijkt Obama helemaal niet anders te besturen dan zijn voorgangers. Deze week werden een aantal ambassadeurs benoemd en de keus viel met name op mannen met diepe zakken, die Obama financieel bijstonden bij diens camapgne. Richting Japan, de tweede economie op aarden, werd  John Roos gestuurd. Geen benul van Japan, geen ervaring in de diplomatieke dienst, maar wel goed voor een  half miljoen camapgne geld. Naar Engeland gaat  Louis Susman, die weliwaas heeft geholpen de Citibank bijna failliet te krijgen, maar ook veel camapgnebijdrage deed. En de kroon spant de keus voor de diplomatieke post in Frankrijk. Naar Parijs wordt de ex-baas van de Muppet Show gestuurd.
Het is, zegt Foreign Affairs een belediging voor de ontvangende landen. Je zult als Presiident de la Republique  zaken moeten doen met de baas van de Muppets.
Maar het is  ook het bewijs dat in deze tijd van vliegtuigen en email ambassadeurs er helemaal niet meer toe doen. Ooit lagen landen op verre afstand van elkaar, zodat boodschappers nodig waren en afgezanten. Nu is niets meer ver en zijn die afgezanten dus overbodig. Zo overbodig dat Obama de baas van de Muppets naar Parijs kan sturen.
Afschaffen dus, luidt het devies. Helemaal niet meer nodig.
En als geldt voor de Verenigde Staten dat ambassadeurs overbodig zijn, waarom zou Nederland dan aan verre kusten een heel peleton duur betaalde paradijsvogels moeten hebben?

Bron(nen):   Foreign Policy