Waarom verloor de PvdA? (2)

Wat is toch precies de verklaring voor de grote nederlaag van de PvdA bij de Europese Verkiezingen. Gisteren berichten we over de eerste analyses die de plank flink leken mis te slaan.
Een scherpe analyse vandaag is afkomstig van Marc Chavannes, politiek columnist van NRC Handelsblad. Volgens hem wordt de PvdA afgestraft omdat die partij is verworden tot een bestuurderspartij, een baantjesmachine, zonder een inhoudelijke missie.
"De PvdA is een franchise-organisatie geworden voor bestuurders in de publieke en semipublieke dienst. In ruil voor gebruik van het logo en de bijbehorende consultantsbril kan men gemeentes en provincies, ziekenhuizen, energiebedrijven en woningbouwcorporaties voor eigen doelen inzetten."
"De huidige coalitiepartners weten het. De meeste zelfdenkende actieve PvdA-leden weten het. Er is geen dragende gedachte meer binnen de partij van Drees en Den Uyl. De partij typeren als diep verdeeld, is een geflatteerde weergave van de situatie. Er is nauwelijks strijd over ideeën. "

Bron(nen):   NRC Handelsblad