Links kan niet profiteren van crisis (Update)

De economische recessie zou de kritici van het kapitalisme in de kaart moeten spelen, maar bij de Europese verkiezingen is daar weinig van gebleken. Sociaal-democratische partijen hebben overal in Europa terrein moeten prijsgeven. Dat geldt zowel voor partijen die aan de macht zijn, zoals in Groot-Brittannië en Spanje, als voor sociaal-democratische oppositiepartijen, zoals in Frankrijk, Duitsland en Italië.
Aan de vooravond van de verkiezingen zei Martine Aubry van de Franse socialisten: "Laten we alle Fransen samenbrengen die zich verzetten tegen de vrije markt en oneerlijke politiek die erop is gericht alles te dereguleren." Die oproep heeft niet gewerkt. De Franse PS moet genoegen nemen met minder dan twintig procent van de stemmen.
Een van de verklaringen die wordt genoemd voor de nederlaag van de sociaal-democraten, is dat rechts naar links is opgeschoven. Rechtse regeringen zijn overgegaan tot nationalisaties en tot een economisch stimuleringsbeleid. Dat geldt zeker voor de Franse regering maar ook voor de Duitse. De christen-democratische bondskanselier Angela Merkel heeft haar oude liberaliseringsprogramma grotendeels opgegeven en is ook overgegaan tot uiteenlopende vormen van overheidsingrijpen, waaronder een omvangrijke steunoperatie voor Opel. Maar meer rechtse partijen in Europa varen al langer een pragmatische koers, waarbij ze terugschrokken voor bijvoorbeeld privatisering van het openbaar vervoer en de gezondheidszorg.
In veel landen is links ook uiteengevallen. Alleen al in Frankrijk waren een stuk of zes afsplitsingen van de PS actief.
Update: De oorzaak voor het verlies van de sociaal-democraten verschilt van land tot land, stelt NRC Handelsblad in zijn hoofdredactioneel commentaar.

Bron(nen):   The Wall Street Journal  NRC Handelsblad