VS: Immigratie wordt groter probleem

De Amerikaanse regering, zo schrijft David Frum op de site van The Week, handelt volgens het principe: Als je een probleem niet kunt oplossen, maak het dan groter. Dat is precies wat er gebeurt met de toestroom aan illegale immigranten naar de VS. Niemand doet wat, en intussen wordt het probleem groter en groter.
Het gekke is dat er over de feiten nauwelijks discussie is. De massale immigratie levert de VS een kleine netto-bate op, maar die komt vrijwel alleen hoge-inkomensgroepen ten goede. (Dus is het ook niet zo verbazend dat conservatieven als George Bush en McCain tot nu toe weinig hebben gedaan.) De meeste kosten komen voor rekening van de gewone belastingbetaler, want immigranten – zeker de tweede en derde generatie – doen een onevenredig beroep op nutsvoorzieningen en leveren een onevenredige grote bijdrage aan criminaliteit.
En de oplossing is volgens Frum zo eenvoudig. Het is helemaal niet nodig om een vermogen uit te geven aan hekwerken langs de grens met Mexico. Het is afdoende werkgevers te beboeten als ze illegalen in dienst nemen. Maar dan wel een serieuze boete, zonder eindeloze ontsnappingsclausules.
Het aller, allerlaatste wat de VS moeten doen is een amnestie-regeling. Dat zal alleen maar meer nieuwkomers aantrekken. Terwijl een stringent beleid – in combinatie met de economische recessie - juist veel van de 12 miljoen illegalen zal aanmoedigen terug te keren naar hun vaderland.

Bron(nen):   The Week