"Nederlandse staat betrokken bij doofpot"

De Nederlandse staat heeft cruciale informatie achtergehouden over de oorzaak van de brand vijf jaar geleden in het Cats-huis waarbij een schilder om het leven kwam. "Het zijn Belgische toestanden," meent RTL Nieuws dat de belastende informatie boven tafel heeft gekregen.
"Er is in de strafzaak informatie niet gegeven aan het Openbaar Ministerie; diezelfde informatie is achtergehouden voor de weduwe, en verzwegen voor het schildersbedrijf dat werd veroordeeld voor het gebruik van thinner," concludeert de hoofdredactie van RTL Nieuws. "Waar komt die informatie op neer? Dat het Catshuis extreem brandgevaarlijk was, dat de overheid verzuimde een vergunning te regelen, dat de wandbekleding de vuurzee razendsnel heeft aangewakkerd  -de overheid was mogelijk dus medeverantwoordelijk voor een tragisch ongeval. Deze zeer belastende informatie is onder de pet gehouden. Doelbewust. Opgeborgen in de kluis van Landsadvocaat, zodat niemand het ooit zou weten, en wel om één reden: het was politiek te gevoelig."
"Uit vertrouwelijke e-mails van het ministerie van VROM blijkt dat betrokkenen akelig goed wisten wat ze deden: de zaak beduvelen.  En terwijl premier Balkenende iedereen die wat wist opriep dat te melden aan de Rijksrecherche, wilde zijn eigen landsadvocaat  en zijn eigen ambtenaren de Catshuisdossiers niet aan de Rijksrecherche geven. Het is de onthutsende, voorlopige apotheose in een pijnlijk dossier."
"Als in Nederland politiek gevoelige dossiers kunnen worden weggemoffeld door topambtenaren, wie mogen we dan nog geloven? Wat voor  onfrisse waarheden zitten er nog meer in de kluis van de Landsadvocaat?  Straks zal vanuit de Tweede Kamer ongetwijfeld de roep klinken om sancties tegen betrokken ambtenaren. En wellicht tegen de Landsadvocaat. Maar de meest indringende vraag is: als zoiets als de integriteit en geloofwaardigheid van de overheid, ónze overheid, op het spel staat, wat betekent dan politieke verantwoordelijkheid?"

Bron(nen):   RTL Nieuws  RTL Nieuws