"Ahmadinejad heeft misschien wel echt gewonnen" (Update)

De verontwaardiging in Iran en zeker daarbuiten is groot, want bij de verkiezingen zou volop zijn gefraudeerd. Maar klopt het beeld wel, afkomstig uit de Westerse media, dat de Iraanse bevolking van president Ahmadinejad af wil?
Time vroeg zich gisteren al af of de Westerse media geen vertekend beeld geven, omdat ze vooral te rade gaan bij jonge hoogopgeleide Iraniërs uit de hoofdstad Teheran, die niets van Ahmadinejad moeten hebben. En vandaag publiceert The Washington Post een artikel van twee wetenschappers die stellen dat het heel goed mogelijk is dat Ahmadinejad bijna twee keer zoveel stemmen heeft gehaald als zijn tegenstander Mir Hossein Mousavi.
De twee auteurs zijn betrokken geweest bij een opiniepeiling die drie weken geleden is gehouden, telefonisch vanuit een van Irans buurlanden. In die peiling was de voorsprong van Ahmadinejad zelfs iets groter dan nu uit de officiële stembusuitslag blijkt. Juist onder jongeren bleek de steun voor Ahmadinejad groot. De invloed van internet wordt volgens de twee onderzoekers ook overschat, want in de praktijk blijkt dat slechts eenderde van de Iraniërs toegang heeft tot internet.
Niettemin zien veel Westerse media de verkiezingsuitslag als een machtsgreep, of zelfs een militaire coup. Zie bijvoorbeeld The Daily Beast en Elsevier (de tweede en derde link). Veel van deze media vertrouwen voor hun berichtgeving op Iraniërs die hun vaderland ooit zijn ontvlucht - wat ook een verklaring zou kunnen bieden voor een overschatting van het verzet tegen Ahmadinejad.
Update: Ook de Amerikaanse Iran-deskundige Flynt Leverett denkt dat Westerse media de populariteit van Ahmadinejad hebben onderschat. In Der Spiegel zegt Flynt dat de voorbeeld van verkiezingsfraude die worden genoemd, zoals een tekort aan stembiljetten op sommige stembureaus, weinig voorstellen - zeker als die worden vergeleken met de onregelmatigheden bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in het jaar 2000.

Bron(nen):   The Washington Post  The Daily Beast  Elsevier