Wankelt Khamenei?

Grootayatollah Khamenei, de hoogste leider van Iran, heeft een grote en misschien zelfs fatale inschattingsfout gemaakt.
Hij was van het begin af aan eigenlijk al omstreden als opvolger van ayatollah Khomeini, omdat hij de nodige religieuze autoriteit ontbeerde. Groot-ayatollah Montazeri, die zich nu heeft uitgesproken voor de demonstranten, was op dat vlak veel onderlegder, maar moest het tegen zijn gewiekste ellebogenwerk afleggen. Dat heeft Khamenei allerlei vijanden opgeleverd in de Iraanse politieke elite, waaronder genoemde Montazeri en ayatollah Rafsanjani, alsook de hervormingsgezinde Khatami, de voorganger van Ahmadinejad.
Toch heeft hij het al zo’n twintig jaar volgehouden. Dat lukte vooral omdat hij zich als "vader des vaderlands" opstelde, een ogenschijnlijk betrekkelijk oncontroversieel figuur die zich niet in debatten mengde, maar intussen wel achter de schermen aan de touwtjes trok. Nu hij openlijk zijn steun aan Ahmadinejad heeft uitgesproken (en het erop lijkt dat hij de verkiezingsuitslag heeft laten vervalsen), kan hij niet langer op dat imago bogen. Hij heeft zichzelf tot inzet van een politieke strijd gemaakt.
Binnenkort komt de Raad van Deskundigen, voorgezeten door rivaal Rafsanjani, bijeen om de situatie rondom Khamenei te bespreken. Zij hebben de bevoegdheid om hem uit zijn functie te ontheffen. Maar het is ook mogelijk dat deze bijeenkomst bluf is, om Khamenei onder druk te zetten de verkiezingsuitslag alsnog ongeldig te laten verklaren en Ahmadinejad heen te zenden. We wachten in spanning af.

Bron(nen):   The New Republic  The New Republic