Iran: wie zijn de Basiji?

De Basij vormt een grimmige kracht in Iran – de stoottroepen van het islamitisch regime die vorige week voortdurend demonstranten in Teheran intimidereerden en aanvielen. Het zijn ook vrijwel zeker Basiji geweest die afgelopen week demonstranten beschoten vanaf daken van omliggende huizen, waarbij zeven mensen om het leven zijn gekomen.
President Mohmoud Ahmadinejad is zelf een basiji geweest, schrijft verslaggever Jon Lee Anderson op de site van The New Yorker, en de paramilitaire beweging is steeds een belangrijke steunpilaar geweest voor zijn regime. In vredestijd oefent  de Basij een gewelddadige sociale controle uit – zonder dat het islamitische bewind erop aanspreekbaar is. De meeste leden zijn afkomstig uit de arbeidersklasse. Meer welgestelde en beter opgeleide Iraniërs kijken zonder uitzondering op de Basiji neer.
De Basiji hebben afgelopen week geopereerd als een troep Afrikaanse wilde honden – van een afstand zoeken ze een zwakke tegenstander uit, waar ze zich vervolgens met zijn allen op storten. Hun loyaliteit aan Ahmadinejad is groot. Zegsleiden van de paramilitaire organisatie hebben tegen Anderson gezegd dat het de Basiji zijn geweest die Ahmadinejad als presidentskandidaat naar voren hebben geschoven. "Hij is echt iemand van de Basij-cultuur en zal zich, net als ayatollah Khomeiny, tegen iedere culturele invloed uit het buitenland."

Bron(nen):   The New Yorker