Ban de boerka

In Frankrijk gaan stemmen op om de boerka (le voile intégral) bij wet te verbieden. De staatssecretaris voor mensenrechten, Rama Yade (foto), is voor. Zij wil zo opkomen voor de rechten van de vrouw en voor de zogenoemde laïcité – de onpartijdigheid van de staat inzake godsdienstige kwesties. 
De bewindsvrouw neemt daarmee een voorschot op het standpunt van de regering dat nog onbekend is. Wel hebben inmiddels een stuk of 60 parlementariërs aangedrongen op een parlementair onderzoek over de kwestie. 
Er zijn veel meer Fransen die de dracht van boerka en niqaab in strijd achten met de waarden van de Franse republiek, en in kranten en op tv wordt heftig over deze zaak gedebatteerd. 
De Franse minister van immigratie, Erc Besson, heeft een wat afwijkend standpunt. Hij verwijst naar een recente wet die het dragen van (religieuze) hoofdbedekking inmiddels verbiedt op school en in publieke functies – dus waarom nu nog een wet? Andere tegenstanders van een nieuwe wet wijzen op de vrije keus van degenen die al dan geen boerka willen dragen. 
Volgende week laat president Sarkozy zijn licht over deze kwestie schijnen. Maar dat zal het gekrakeel vast niet doen verstommen.

Bron(nen):   Liberation