Video: Dood van Iraanse ‘Neda’ (Update)

Een schokkende video-opname van een stervende demonstrante in Teheran, is een fenomeen op internet geworden. De opname is volgens CNN en andere internationale media binnen de kortste keren uitgegroeid tot hét symbool van het Iraanse protest tegen het zittende bewind van president Ahmadinejad.
Op de beelden is een jonge, stervende demonstrante te zien die door een kogel in haar borst is geraakt. "De laatste momenten van haar jonge leven stroomden weg in Karegeh Straat, vastgelegd door camera’s van mobiele telefoons," aldus de blogger die de beelden op YouTube heeft gezet. De jonge vrouw wordt aangeduid met de naam ‘Neda’, wat in het Farsi ‘stem’ of ‘kreet’ betekent.
Time wijst erop dat de dood van de vrouw een heel eigen dynamiek kan krijgen door het shi’itische gebruik om de doden te herdenken op de derde, de zevende en de veertigste dag na hun sterven. In de Iraanse geschiedenis heeft dat eerder grote consequenties gehad. Bij de eerste confrontaties met de troepen van de Sjah in januari 1978 vielen twee doden, die na veertig dagen werden herdacht met demonstraties die tot nog meer doden leidden. Ook die doden leidden na veertig dagen tot weer nieuwe confrontaties, waarna de cyclus zich bleef herhalen tot de val van de Sjah in januari 1979.
Neda zou zijn neergeschoten door Basiji – leden van de knokploeg van de Islamitische Revolutie.
Op een tweede video (zie de tweede link) is de jonge vrouw te zien kort voordat ze wordt neergeschoten, terwijl ze samen met haar vader deelneemt aan een protestactie.

Bron(nen):   CNN  CNN  Time