Op naar de 5 miljoen allochtonen

Volgens de nieuwe officiele allochtonen-prognose van het CBS zal Nederland in 2050 bijna 5 miljoen allochtonen tellen,1.8 miljoen meer
dan op dit moment. Niet-westerse allochtonen nemen het grootste deel van de toekomstige bevolkingsgroei voor hun rekening.
In 2050 zal hun aantal 3.0 miljoen bedragen, tegen1.8 miljoen in 2009. Het aandeel van de niet- westerse allochtonen in de totale bevolking groeit daarmee
van 10.8 naar 17.2 procent.

Bron(nen):   Centraal Bureau voor de Statistiek