Heel Nederland moet groen

De overheid heet een plan gemaakt hoe ambtenaren de 40 miljard euro per jaar voor overheidsaankopen voortaan moeten besteden: groen.
Milieu-minister Cramer heeft een lijst gepresenteerd met groene criteria die variëren van energiezuinigheid voor drankautomaten tot aan regels voor dienstreizen. Ambtenaren zlef moeten ook een duit in het zakje doen. Lekker met de auto op reis en daarna declareren is straks voorbij; vanaf januari 2010 moeten ze korte afstanden (minder dan 6 uur) per trein afleggen.
Duurzaam inkopen is al langer en stokpaardje van de overheid en vanaf 2010 moet het rijk voor 100 procent groen inkopen. Gemeentes, provincies en waterschappen gaan ook fors groen aanschaffen.
De lijst met eisen aan alle overheidsaankopen is lang. Stroom moet groen zijn, verlichting wordt uitgerust met aanwezigheidsdetectie, er zijn eisen voor drukinkt, bedrijfskleding, papier en schoonmaakmiddelen. Graffiti zal voortaan worden verwijderd met milieuvriendelijke middelen.
Als de overheid duurzaam inkoopt - zo is de gedachte - volgt de rest van de markt vanzelf.
De eerste reactie zijn niet onverdeeld positief.
De Algemene Rekenkamer wees op het 'beperkt realiteitsgehalte' van de doelstelling. MKB en VNO-NCW (werkgeversorganisaties) noemden de criteria 'irreëel en statisch.' 
De kans lijkt klein dat minister Cramer zich door dergelijke critici zal laten ontmoedigen.

Bron(nen):   de Volkskrant