Nixon over de Joden

 "Het is met de joden destijds zo gegaan in Duitsland," zegt Richard Nixon tegen prediker Billy Graham, die dat misschien was vergeten. "Het is met de joden zo gegaan in Duitsland, en als ze zich niet beter gaan gedragen, dan gaat het precies zo ook in Amerika gebeuren. Het lijkt wel alsof ze zelf dood willen. Het is jammer weet je. Dat is het eeuwenoude probleem met onze joodse vrienden."
Er is weer een nieuwe lading bandjes van de gesprekken van  Nixon openbaar gemaakt. Gisteren was hier aandacht voor Nixons mening over vrouwen. Bovenstaand citaat is een van de vele keren dat hij sprak over de onbetrouwbare joden. Er waren veel groepen mensen die Nixon haatte, en de eerste plaats op die lijst wordt zonder twijfel ingenomen door de Kennedy’s, die hij het liefst zou hebben uitgemoord. Maar zijn sympathie voor de joden blijkt ook heel beperkt.

Bron(nen):   USA Today  Nixon tape transcript