Kwart van de taxichauffeurs blijkt bekende van justitie

De indruk dat niet sommige taxichauffeurs niet deugen, maar dat er een heleboel bij het gajes horen klopt.
Dagblad Metro onthult dat in 2008 een studie bij het ministerie van Justitie is gemaakt ("Een analyse van de kwetsbaarheid van de taxibranche voor georganiseerde criminaliteit ") waaruit blijkt dat een kwart van de taxichauffeurs geregistreerd staat bij justitie vanwege een veroordeling of een serieuse verdenking. Officieel kan dat helemaal niet, want wie een strafblad heeft krijgt geen taxivergunning, zegt de wet. Er zal hier dus sprake zijn van gedogen.
De resultaten van de studie zijn weggemoffeld, omdat die niet erg bevielen. We citeren het rapport van juli 2008: "Van de 48.860 personen die zijn geregistreerd omdat zij een chauffeurspas bezitten, zijn er in totaal 12.425 opgenomen in het bestand van JustID. Het betreft 24procent  van de totale populatie taxichauffeurs. Van hen zijn 6.726 chauffeurs onherroepelijk veroordeeld door een rechter. Het gaat om zaken die vaak vanwege hun zwaarte niet konden worden afgedaan met een transactie. Het betreft 14procent van alle taxichauffeurs.
 Veel voorkomende misdrijven zijn: mishandeling (758 veroordeelde chauffeurs), diefstal (641 chauffeurs), inbraak (427 chauffeurs), bedreiging met openlijke geweldpleging (412 chauffeurs), valsheid in geschrifte (360 chauffeurs)."
Voor het hele rapport: volg de link, en dan het tweede zoekresultaat