Waar is de zure regen gebleven?

 Wat is er met de zure regen gebeurd?, vraagt NRC Handelsblad. Voor de jongere lezers: dat was een geweldig groot probleem in de jaren tachtig. De bossen en de aarde zouden er aan ten onder gaan als wij, slechte mensen, niet snel anders gingen leven.
Noit meer iets van gehoord.
Zure regen bestaat nog steeds, zegt Robert Koelemeijer van het Planbureau voor de Leefomgeving. Verzuring is een gevolg van neerslaande stikstofoxiden, ammoniak en zwaveldioxide. Waarom horen we daar nu niks meer van? Het probleem is een stuk kleiner dan in de jaren tachtig, zegt Koelemeijer. „Dat komt door succesvol beleid.” Schoorstenen van fabrieken kregen filters, zwavel werd uit brandstoffen gehaald, in auto’s kwamen katalysators om stikstofoxide-uitstoot tegen te gaan.
Hij was erbij op het hoogtepunt in 1984, toen Natuur en Milieu waarschuwde voor aantasting van de bossen. Andere milieuorganisaties voorspelden zelfs massale bossterfte. Dat was wat overtrokken, maar de waarschuwing heeft wel gewerkt, denkt Fransen. De kwetsbaarheid van bossen en meren is minder groot door de maatregelen die toen zijn ingevoerd.
Gelukkig zijn we niet door onze problemen heen: de planeet gaat nog steeds ten onder. Nu aan CO2.

Bron: NRC Handelsblad