Mislukte staten anno 2009

Voor de vijfde keer publiceert het tijdschrift Foreign Policy zijn index van Mislukte Staten, Failed States. Net als een jaar geleden geldt Somalië als het grootste probleemgebied. Tot de sterkste stijgers behoort Jemen. De financiële crisis heeft bijgedragen aan een verscherping van de problemen in landen als Cameroen, Pakistan, Nigeria en Bangladesh.
De index wordt samengesteld op basis van twaalf indicatoren, waarbij scores worden toegekend voor onder meer de mensenrechten, de economische situatie, het overheidsgezag en de kwaliteit van de openbare dienstverlening. Nummer twee in de index is Zimbabwe, dat dit jaar stuivertje heeft verwisseld met Soedan.
De index biedt mooie inzichten, zeker ook de geweldige onderbouwing, maar de vraag is altijd weer of er ook lessen uit te trekken zijn voor het buitenlands beleid. Het antwoord is: niet zo veel. Daarvoor lopen de oorzaken voor de mislukkingen te veel uiteen, zo signaleert ook Foreign Policy. Bovendien is het strategische belang van sommige landen nu eenmaal veel groter, waardoor we ons veel meer zorgen maken over Pakistan (nummer 10) dan over het West-Afrikaanse Guinee.
Ook is het lang niet altijd zo dat Mislukte Staten als vanzelfsprekend een natuurlijke broedplaats voor terrorisme vormen. Neem Somalië, de onbetwiste nummer 1. Een recent rapport laat zien dat Al Qaida er niet in is geslaagd in Somalië een serieuze basis op te zetten, om precies dezelfde redenen als Westerse hulpoperaties in de jaren negentig vastliepen, namelijk een zeer slecht infrastructuur, buitengewoon veel geweld en banditisme. “Somalia was kortom zelfs voor Al Qaida te zeer mislukt.”

Bron(nen):   Foreign Policy