Verhagen stuurde topambtenaar weg

Een aardig en welwillend portret van minister Maxime Verhagen in de Volkskrant begint met een nieuwtje: kort na zijn aantreden heeft Verhagen zijn hoogste ambtenaar verbannen 'naar een verre ambassadeurspost'. Aanleiding daartoe was de weigering van de secretaris-generaal om mee te werken aan een inkrimping van het ambtenarenapparaat, waaraan Verhagen zich had gecommitteerd.
Het verhaal dat Verhagen een moeizame start had bij Buitenlandse Zaken, mede omdat hij zich niet op de juist wijze kleedde, wordt in dit portret bevestigd. De later verbannen secretaris-generaal zou Verhagen kort na diens aantreden vermanend hebben toegesproken: "Uw bruine schoenen en stropdas met bruine strepen passen hier niet." Of die vermaning mede aanleiding is geweest om de topambtenaar te vervangen, vermeldt de Volkskrant niet.
De krant is wel zo prudent de naam van de bewuste secretaris-generaal niet te vermelden, noch de plaats van zijn ballingsoord. Wie o wie meldt hier even de naam van deze topambtenaar en de plaats waar hij nu zijn dagen slijt? En misschien ook iemand die een foto kan vinden van Verhagen met een stropdas met bruine strepen?
[Het portret van Verhagen staat niet op de gratis site van de Volkskrant. Wel online staat een stuk uit Elsevier, waarin al melding wordt gemaakt van geruchten over het gedwongen vertrek van de topambtenaar.]