Hardliners in Iran raken verdeeld

Binnen het zittende bewind in Iran is een machtstrijd uitgebroken. Twee of mogelijk zelfs drie ministers zijn zondag vertrokken uit het kabinet van president Mahmoud Ahmadinejad na meningsverschillen met de president. Er lijkt zich een confrontatie af te tekenen tussen geestelijke hardliners en Ahmadinejad, zo schrijft The Christian Science Monitor.
De president heeft zich lang verzet tegen het ontslag van zijn vice-president Esfandiar Rahim Mashaei, waarop was aangedrongen door de hoogste islamitische leider ayatollah Khamenei. Uiteindelijk is de vice-president wel ontslagen, maar vervolgens meteen weer benoemd op een andere sleutelpost – wat te beschouwen is als rebellie tegen Khamenei.
Het aantal geestelijken in de regering-Ahmadinejad is inmiddels sterk teruggelopen, mede door het vertrek van minister van informatie Mohsen Ezheie. Hardline geestelijken menen dat Ahmadinejad zijn eerste ambtstermijn heeft gebruikt om een militaire en technocratische elite te installeren die de invloed van de geestelijken aan het terugdringen is. Deze kliek zou met de verkiezingen van vorige maand een definitieve greep naar de macht hebben gedaan.
De onenigheid is zo groot, schrijft The Times, dat zelfs de familie van hardliner Khamenei onderling verdeeld is geraakt. De oudste zoon van de geestelijk leider is een vertrouwensman van Ahmadinejad, terwijl de broer van Khamenei zich heeft aangesloten bij het kamp van de ‘progressieve’ geestelijke Mehdi Karroubki.
Op de foto: President Ahmadinejad samen met Esfandiar Rahim Mashaei, tevens schoonvader van zijn dochter.

Bron(nen):   The Christian Science Monitor  The Times