Iran – arrestatie van Mousavi op handen

De showprocessen in Iran kunnen nog wel eens kinderspel blijken bij wat nog komen gaat. Want ook de belangrijkste tegenstanders van het bewind zullen mogelijk niet ontsnappen aan een openbare schuldbekentenis. De hoogste geestelijk leider van Iran, ayatollah Khamenei, heeft namelijk opdracht gegeven tot arrestatie van de belangrijkste oppositiekandidaat, Mir Hossein Mousavi, zo schrijft Afshin Elian in de Volkskrant. Bijna elke dag wordt door 'allerlei figuren en organen' van het islamitisch establishment de arrestatie van Mousavi geëist. Twee personen zouden inmiddels zijn uitgerust met deze bevoegdheid: de opperbevelhebber van de revolutionaire Garde en de hoofdaanklager van de revolutionaire rechtbank in Teheran.
"De machthebbers zijn de demonstraties zat," schrijft Elian. "Het moet afgelopen zijn. Om dit te realiseren moet Mousavi worden opgeruimd. De keerzijde hiervan is dat de arrestatie van Mousavi tot meer verzet zou kunnen leiden en het regime zal dwingen tot massaal bloedvergieten."
Elian roept de EU op, en met name de drie landen die zich tot nu toe het duidelijkst hebben uitgesproken (Duitsland, Frankrijk en Nederland), om te verklaren dat de arrestatie van Mousavi onaanvaardbaar is.
Plus: The Times bericht over de internationale verontwaardiging over nieuwe publieke 'bekentenissen' die dit weekeinde zijn afgelegd door Iraanse medewerkers van de Britse en Franse ambassades in Teheran.

Bron(nen):   De Volkskrant  The Times