Chirac gaat autobio

Na de zomer zal de autobiografie van Jacques Chirac verschijnen. Het boek zal naar eigen zeggen handelen over de jaren dat hij president was, vanaf 1995 tot heden. Dus ook over de periode dat hij niet meer het hoogste ambt van Frankrijk bekleedde, vanaf 2007.
Het nieuws heeft in Frankrijk niet tot veel beroering geleid, vermoedelijk omdat Chirac er op gaat toezien dat in dit boek zo goed als niets controversieels zal opduiken. Chirac was een politiek dier, of wellicht is beest een betere typering, en als hij écht een boekje zou opendoen over de lagen en listen die tot zijn repertoire behoorden, dan zou dit boek in beginsel een meesterwerk kunnen worden.
Maar helaas, Chirac kende tot op heden geen enkele neiging openhartig te zijn en is iemand die zijn kaarten altijd tegen de borst heeft gedrukt.  Dus onthullingen over de manier waarop hij tegenstanders uitschakelde, waarop hij de kas van Parijs (waar hij jarenlang burgemeester was) samen met politieke bondgenoten plunderde, de manier waarop hij tot in Afrika zijn macht en invloed deed gelden, de wijze waarop hij er alles aan heeft gedaan om Nicolas Sarkozy te fnuiken in diens presidentiële ambities - het blijft vermoedelijk allemaal onaangeroerd.
Nogmaals: over Jacques Chirac valt een geweldig boek te schrijven. Maar dat moet hij niet zelf doen.

Bron(nen):   Le Nouvel Observateur