NRC en Bosblog

Een nieuwe Bosblog moet om tot zijn recht te komen eigenlijk niet worden ingekort. Maar Welingelichte Kringen is nog voorzichtiger geworden. We hebben namelijk de euvele moed gehad een stuk van Jort Kelder uit NRC Handelsblad  in zijn geheel op deze site te plaatsen. Dat was omdat het een aardig stuk was, en het op het moment van plaatsing wel in de papieren krant stond, maar niet online. NRC boos. Hoe we durfden.
We zullen dus ook nooit meer stukken uit het NRC volledig afdrukken. Zelfs niet als ze zo aardig zijn dat samenvatten jammer zou zijn. Want dat willen de slijpstenen van de geest niet.
Misschien is Bos wel net zo snel aangebrand. Van het Bosblog dus ook slechts een stukje.
"Terug van vakantie! En meteen vol aan de bak. Kijken of het nog een beetje goed gaat met de banken (ja!), kijken of de campagne-organisatie van de PvdA zich aan het heroprichten is (ja!) en vooral ook een Miljoenennota voor 2010 in elkaar zetten. Officieel zijn de nieuwste voorspellingen van het Centraal Plan Bureau over hoe de economie zich volgend jaar ontwikkelt nog geheim en dus mag ik hier alleen maar zeggen dat ik in de kranten lees (!) dat de werkloosheid verdubbelt van 2008 naar 2010 van ruim 300.000 naar ruim 600.000 werklozen. Mijn klomp breekt als ik dan zie dat het Financieele Dagblad kopt dat de werkloosheid mee valt….Je moet wel durven, 600.000 werklozen staat in het gros van de gevallen voor evenzovele drama’s in gezinnen die een bron van inkomen en zelfrespect zien wegvallen.
En ja, dat is ruim 100.000 minder dan we eerder dachten en in die zin een meevaller maar daarmee nog steeds een sociaal probleem van jewelste."
Zie verder het hele Bosblog onder de link.

Bron(nen):   Bosblog