Trouw: Den Haag wist in 1947 al van executies in Indië

Volgens dagblad Trouw wist de politieke top in Den Haag al in 1947 dat er uit naam van Nederland oorlogsmisdaden werden begaan in Indië. Hooggeplaatste Nederlandse politieke figuren waren al van de standrechtelijke executies in Nederlands-Indië op de hoogte toen die militaire operaties nog in volle gang waren. Toenmalig minister-president Beel wist op 1 februari 1947 van de 'methode-Westerling', waarbij burgers standrechtelijk werden geëxecuteerd. Kapitein Westerling maakte pas begin maart op Zuid-Celebes een einde aan die methode. Trouw onthult een brief van een KVP-kamerlid aan de premier waarin uit de doeken wordt gedaan hoe de 'methode-Westerling' werkte. En hij geeft aan dat het geweldig goed werkt, maar beter niet bekend kan worden. "U zult het wel met mij eens zijn, dat het is te hopen, dat dergelijke methoden niet voor het wereldforum bekend worden!" Pas vorige week bood Nederland excuses aan, terwijl uit de onthulling van Trouw blijkt dat de Nederlandse regering al tijdens de excessen op de hoogte was.

Bron(nen):   Trouw