Ruzie Berlusconi vs kerk escaleert

De bezadigde katholieke krant Avvenire weet nu wat het is om Silvio Berlusconi te bekritiseren. Maandenlang zweeg de krant over de uitspattingen van de Italiaanse premier, maar nu Avvenire hem 'een arrogante verwaarlozing van soberheid' heeft verweten, is de reactie keihard.
De krant Il Giornale die eigendom is van de broer van de premier, lanceerde op zijn voorpagina een persoonlijke aanval op hoofdredacteur Dino Boffo van Avvenire. Boffo zou 'een homoseksueel zijn die bekend is bij de inlichtingendiensten' - die bovendien veroordeeld bleek in een zaak over seksuele intimidatie. De boodschap was duidelijk: waag het niet Silvio Berlusconi te bekritiseren.
De tegenaanval bleek bovendien effectief. Deze week nam Boffo ontslag. "Mijn leven, het leven van mijn familie en dat van mijn redactie is geschonden op een manier die ik voor onmogelijk had gehouden," verklaarde hij.
The New York Times merkt op dat de openlijke verwijdering tussen Berlusconi en de katholieke kerk opmerkelijk is, omdat de kerk over het algemeen politici aan de rechterkant van het politieke spectrum steunt. "De andere realiteit is dat de persoonlijke beproevingen van Berlusconi het Italiaanse publieke leven volledig zijn gaan domineren, met uitsluiting van al het andere, inclusief het besturen van het land, zelfs temidden van een serieuze financiële crisis."

Bron(nen):   The New York Times