CDA wil regering steunen tegen een heel hoge prijs

CDA-leider Buma weet dat hij veel macht heeft. Zonder zijn CDA is een meerderheid in de eerste kamer voor de plannen voor 2014 van de regering lastig te vinden. Hij wil helpen, maar tegen een heel hoge prijs. Met name de PvdA moet heel veel toegeven, met name de door die partij zo gewaardeerde nivellering. Verder wil het CDA dat de hele lastenverwaring (1,5 miljard) uit het pakket verdwijnt en wordt vervangen door lagere uitgaven Buma  maandag in De Telegraaf : ''Laat ik heel duidelijk zijn, ook om geen valse verwachtingen aan de andere kant te wekken. Wij willen geen lastenverzwaringen in dat 6 miljard pakket en geen nivellering." Er is in de eerste kamer ook een meerderheid voor het kabinet als D66 en Groenlinks beide meewerken, maar de prijs daarvoor is minstens zo hoog.  

20 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. kletsmajoor

  Grappig. Buma probeert de door Rutte totaal verprutste coalitieonderhandelingen recht te zetten.

  • Peter

   Eens een partij van hufters. Altijd een partij van hufters.
   Valt nog mee dat ze het niet meer hebben over de hoeksteen van de samenleving.
   Ja, geen van beiden is er meer.
   Een participatiesamenleving.

   Politici zouden eens wat meer onder de echte mensen moeten komen.
   Eens het echte leven bekijken.

   (in antwoord op kletsmajoor)
 2. Templein

  Het CDA blijft hondsbrutaal. Een minderheid in de Tweede Kamer. Het onderste uit de kan willen vanuit de Eerste Kamer. Vooraf zeggen dat ze niet mee willen doen in de coalitie en dat ze in de Eerste Kamer zich redelijk zullen opstellen.

 3. Jannie Ooms

  Ik hoop dat Buma zijn poot stijf houdt. Hij heeft een ijzersterke positie, want het kabinet kan zich geen verkiezingen veroorloven. Samen halen VVD en PVD misschien net 30 zetels.

  Weg met de nivellering, zou ik zeggen. En, nu ik toch bezig ben, meneer Buma, doe ook iets aan die krankzinnige huurmaatregelen van dit kabinet. Die treffen niet alleen de sociale woningbouw, maar ook de huurders in de vrije sector. De huurders in de huizen van huisjesmelkers, verzekeraars en pensioenfondsen. Die worden net zo goed zwaar getroffen.

  Het kan niet zo zijn dat de huurders de huiseigenaren blijven financieren, de kopers die decennia lang belastingaftrek hebben genoten (en hun bezit in waarde zagen verdubbelen, of meer) en dat voorlopig over de ruggen van de huurders zullen mogen blijven doen.

  Ik pleit er niet voor om die belastingaftrek in een klap af te schaffen hoor. Dat kan niet, dat besef ik ook wel. Maar misschien is het dan wél zo redelijk om in plaats van de betaalde rente de wóónlasten aftrekbaar te maken. Als ook de huurders de huur van hun belastbaar inkomen mogen aftrekken, is wat mij betreft aan de onrechtvaardige lastenverdeling een eind gemaakt.

  • RhodBerth

   De HRA in 1 keer afschaffen kan wel, maar dan moet direct ook de inkomstenbelasting flink naar beneden, en vooral in de hogere schalen. (of beter: niet in de onderste schaal, want daar wordt meer gehuurd)

   Als de huursubsidie tegelijk ook wordt afgeschaft (wat eerlijker is) dan kan dat door ook de onderste schaal inkomstenbelasting flink te verlagen.

   Het nadeel is alleen dat dit voor sommige mensen heel goed uit gaat pakken, en voor sommige individuele gevallen heel slecht.

   (in antwoord op Jannie Ooms)
   • Templein

    In de Groene Amsterdammer staat een interessant artikel van Rutger Claassen, hoofddocent ethiek politieke filosofie, Universiteit Utrecht.
    De globalisering van kapitaal en de afnemende macht van vakbonden,
    de continue verlaging en ontwijking van de winst-, vermogens- en erfbelastingen hebben hun aandeel gehad in de toenemende ongelijkheid in inkomen en vermogen.
    Zijn stelling: ‘Waar de groei in inkomens en vermogens gelijkmatiger
    wordt verdeeld, is er ook minder risico van politieke en
    maatschappelijke druk om de mogelijkheden tot private
    verschulding te vergroten. Een rechtvaardiger
    verdeling van de welvaart is daarmee niet alleen moreel beter, maar leidt ook tot een stabielere economie. De kredietcrisis legt daarom ook de basale machtsvraag op tafel: van wie is het beschikbare
    geld?’

    (in antwoord op RhodBerth)
    • kletsmajoor

     Heeft hij ook concrete bewijzen voor z’n stelling?

     Verder kan ik me voorstellen dat het in de VS opgaat gezien de grote inkomensverschillen aldaar. Nederland is het op één of twee na meest genivelleerde “kapitalistische” land ter wereld. Voor onze situatie geldt dat de economie zou verbeteren bij grotere inkomensverschillen.

     (in antwoord op Templein)
     • Templein

      Ja, Claassen bouwt zijn verhaal op met uitleg over
      verzekeringslogica en rechtenlogica.
      Verzekeringen helpen ons aan een gezonde mate van
      risicobereidheid. Maar als we te veel risico’s nemen, gebeuren
      er steeds meer ongelukken en moet de verzekeraar steeds meer uitkeren. Dat jaagt de premie omhoog voor de hele groep van verzekerden. Een private verzekeraar kan dat reguleren.

      Er kwamen ook verzekeringen voor sociale risico’s, zoals ouderdom, ziekte, werkloosheid en armoede. Het beschermen van financiële risico’s gebeurt tegenwoordig op grote schaal. Bij misbruik kan de overheid dat ook reguleren, door begrenzing, eigen bijdrages, controle enz.

      Met de financiële sector gebeurt iets soortgelijks. De impliciete staats­garantie biedt uitgelezen mogelijkheden om overmatig risico nemen. De gevaren worden afgewenteld op de verzekeraar.
      Wij allen, als belastingbetalers, zijn die verzekeraar. Ook hier moet dus de verantwoordelijkheid meer teruggelegd worden bij de verzekerde.

      Private verzekeraars slagen in het beleid om het evenwicht te bewaren, door premies te verhogen of strenger te zijn voor de
      verzekerden.

      Overheden lukt dit niet. Hier doorkruist de rechtenlogica het systeem, volgens Claassen. Steeds meer groepen claimen recht op kapitaal vanuit perverse prikkels. Niet alleen banken, maar ook consumenten, spaarders en ­anderen. Ergens moeten burgers en banken zelf gaan opletten hoe zij hun geld inzetten, en de verliezen accepteren als het misgaat. Het constant
      pushen van dit recht leidt tot overbelasting van de staat.Dat is de laatste 5 jaar gebleken.

      Steun aan banken is pragmatisch ok, omdat ze wereldwijd opererende banken vormen. Maar de verslaving aan kredieten is niet alleen aan de burgers te wijten.
      De aanbieders van deze producten past wel een speciale verantwoordelijkheid, gegeven hun voorsprong in kennis en kunde.De financiële sector heeft zich schuldig gemaakt aan uitlokking. Er viel veel geld te verdienen met subprime-hypotheken, het doorverkopen daarvan. [Ook in Nederland.] Vanwege de impliciete staats­verzekering was dit een spel op andermans kosten. De hoofdverantwoordelijkheid blijft dus liggen bij de financiële instellingen zelf.
      Een slechte arts mag zich immers ook niet verweren door te zeggen: ‘Dan had de patiënt maar niet voor mij moeten kiezen. De ’economische groei van de laatste 30 jaar, met name in Amerika maar ook in Europa, is steeds meer terecht gekomen bij de befaamde ‘1 %’ rijksten. Globalisering van kapitaal en de afnemende macht van vakbonden, de continue verlaging en ontwijking van de winst-, vermogens- en erfbelastingen, en andere factoren hebben daar allemaal
      hun aandeel in gehad. De resulterende ongelijkheid in inkomen en vermogen heeft natuurlijk bij de overige 99 % het verlangen opgeroepen ook hun deel te krijgen.
      De kredieteconomie speelde daar handig op in. Dat kun je
      ook andersom stellen. Waar de groei in inkomens en vermogens gelijkmatiger wordt verdeeld, is er ook minder risico van politieke en maatschappelijke druk om de mogelijkheden tot private verschulding te vergroten.

      (in antwoord op kletsmajoor)
     • RhodBerth

      Kennelijk vergelijkt hij het gedrag van particulieren met het gedrag van bedrijven. Dat lijkt me nogal onlogisch.
      Het hele verhaal van banken die teveel risico’s nemen klopt wellicht gedeeltelijk, maar niet helemaal.

      De bankiers en de CEO’s van die banken zijn vrijwel allemaal opgestapt. Dat de banken gered zijn wil niet zeggen dat de personen achter de risico’s gered zijn.

      Verder zie ik niet in wat dit te maken heeft met inkomens ongelijkheid. Overigens is er op een zeer kleine groep CEO’s, die inderdaad absurd veel verdienen, in Nederland niet echt sprake van grote ongelijkheden. Bovendien blijkt dat op de middellange termijn alle groepen omhoog gaan in bestedingsruimte. Je moet niet kijken naar wat je buurman verdient, maar naar wat je zelf verdient.

      Als je gelukkig bent met 1000, waarom zou je dan boos worden omdat je buurman 100.000 heeft?

      (in antwoord op Templein)
     • Templein

      Hij vergelijkt private verzekeringsmaatschappijen met de verzekeringen van overheden. Die vergelijking maakt hij om helder te krijgen waarom overheden er niet in slagen verzekeringen te begrenzen, waar nodig. Waarom het niet lukt om een evenwicht te vinden in het vangnet voor risico’s en risicovol leven omdat de verzekering toch wel uitkeert.

      De banken en die groep CEO’s mogen dan ontslagen zijn, maar de structuren blijven bestaan.
      Citaat Joris Luyendijk: Megabanken weten dat hun regering ze nooit failliet kan laten gaan. Hun systemen en producten hebben een complexiteit die niemand meer overziet. In de Angelsaksische landen komt daar nog een bedrijfscultuur bij van nulvertrouwen en nulloyaliteit – en dus kansloze risicobeheersing. Intussen worden kredietbeoordelaars betaald door de banken die ze moeten beoordelen, en klussen accountants via consultancy lucratief bij voor de banken waarvan ze de boeken moeten controleren. Die context is grotendeels ongemoeid gelaten en hier en daar nog veel gevaarlijker geworden: een aantal banken fuseerde tot nog grotere monsters
      Je leest steeds vaker van deskundigen dat een volgende crisis niet denkbeeldig is.

      In Nederland is de inkomensongelijkheid ook fors gestegen, ook al heb ik de cijfers niet paraat. Toenemende stijging in bestedingsruimte voor de jongere generaties neemt af.

      Het is een utopie dat de samenleving elkaar grote inkomensverschillen gunt. Frans De Waal laat al zien hoe het bij de apen is. Al vaker op tv getoond. De aap met minder beloning gaat de kantjes ervan af lopen, wordt agressief. Claassen voegt eraan toe dat je dan ook weer een wedloop krijgt in kredietvragen en hebberigheid.

      (in antwoord op RhodBerth)
     • Peter

      Dat heeft niks met gelukkig te zijn te maken.
      Iemand die niks heeft kan ook heel gelukkig zijn.

      Ik zou boos worden als die buurman niet gelukkig is met 100.000 😉

      (in antwoord op RhodBerth)
     • kletsmajoor

      Met concreet bedoel ik meetbaar, tastbaar zodat je met zekerheid kunt zeggen dat de hele ketting van oorzaak en gevolg zich daadwerkelijk zo afspeelt als in het betoog wordt verondersteld. Mijn probleem met met dit soort stellingen is dat oorzaak en gevolg helemaal niet zo duidelijk zijn, waardoor het net zo goed een politiek geïnspireerde redenering kan zijn waarbij allerlei factoren handig worden gecombineerd om tot een resultaat te komen dat de doelgroep graag wil horen.

      (in antwoord op Templein)
     • Peter

      Volgens mij klopt je beeld niet helemaal. Het gros is genivelleerd, ja. Betaalt zelfs meer belasting. van 32 naar 37%. De rijken van 62 via 52 naar 42. Dat is dan wel nivelleren, maar op 1 miljoen per jaar toch een lekker smakje.

      Het gros in Nederland leeft onder de armoedegrens.
      Moet weer geholpen worden met toeslagen e.d.

      Ik neem dat het armoedebeleid nog steeds niet is afgeschaft.
      In Amerika zie je de grote verschillen.
      De 1 woont in een paleis van 10 miljoen of meer en kan dat nog van de belastingen aftrekken en de andere in een kartonnen doos van nog 1 dollar.

      Ik bedoel maar. Waar hebben we het eigenlijk nog over ?
      Nivelleren onder de armoede ten gunste van die paar rijken.

      De republikeinen zitten er ook alleen maar voor zichzelf.
      Lekker Obama financieel treiteren, terwijl hij daar echt niets van zal merken en ook niet wakker van ligt.
      Men ziet dat Obamacare niet zitten.
      Wat ziet men niet zitten ? Dat de armen geen beter leven krijgen ?
      Stug volhouden dat het Amerikaanse leven het beste droomleven is.
      Republikeinen gunnen armen niks. Ja, een kartonnen doos.
      Illegalen zijn daar meer dan welkom, want dan heb je goedkope krachten in huis.

      Nederland heeft Amerika als voorbeeld.
      Nu kun je proberen nog meer te nivelleren, maar de kloof wordt alleen maar groter.
      Raar hè ?
      De inkomensverschillen zijn de laatste 10 jaar helemaal groot geworden.

      Zo een direkteur van een liefdadigheidsstichting zit de hele dag uit zijn neus te vreten en strijkt daar al gauw een ton mee op, terwijl die vrijwilligers zijn fooi op laten halen.
      Nou, ik jaag ze allemaal weg en wens ze veel succes bij de volgende.
      Is dat nivelleren ?

      Ja, ik weet het, ik zie het helemaal verkeerd.
      Maar ik ben tegen een oneerlijke verdeling.
      Er gaat vrijwel niks meer eerlijk.
      De gewone burger heeft de lasten en de rijke burger de lusten.

      (in antwoord op kletsmajoor)
   • Peter

    Je moet een huis ook kopen.

    Je moet wel sociale woningbouw en koopwoningen uit elkaar houden.
    Een huurhuis heb je al voor een ton.
    Ze wilden ooit mijn etage verkopen voor 90.000 gulden ofzo.
    Dat was maar een plan. Er gebeurde iets totaal anders zodat ik die aanbieding nooit meer heb zien waar worden.

    Een gerenoveerd huis dat eerder gesloopt is, denk ik.
    Nee, ik ben er nog steeds niet wezen kijken.
    Woon nu een beetje te ver.

    Maar je moet huurhuizen niet vergelijken net koophuizen.
    Anders kun je het met alle toeslagen wel doen.

    10 jaar geleden had je nog niemand hier over gehoord.
    En na de vorige krisis ook niet.

    (in antwoord op RhodBerth)
  • kletsmajoor

   Voor ik mijn woning kocht heb ik 10 jaar in de vrije sector moeten huren omdat toentertijd in mijn (door PvdA-gedomineerde) gemeente iemand van jonge leeftijd met een (relatief) hoog salaris geen enkele kans had op een huurwoning (min. 10 jaar wachtlijst). Vrienden van me met een lage opleiding die wel goedkoop mochten huren hadden netto 50% meer te besteden dan ik. Daarom beschouw ik de hypotheekrenteaftrek als compensatie voor de jaren dat ik een dubbel zo hoge huur heb moeten betalen in de vrije sector.

   Ik moet ook altijd hartelijk lachen als de PvdA het over “eerlijk” heeft.

   (in antwoord op Jannie Ooms)
   • Peter

    Met huren ben je sowieso duurder uit.
    Je moet niet vergeten dat een hypotheek eigenlijk gewoon een veredelde lening is die je nooit hoeft af te betalen.
    Gewoon huis verkopen dan ben je er van af.
    Nou ja, nu dan niet.

    Tegenwoordig huur je ook niks meer voor 500 eur0.
    Wij kunnen wel kleiner wonen, maar niet goedkoper.
    Eerder duurder.

    Degene die die koophuizen heeft verzonnen moeten ze ook opbergen in een kluis.
    Ja, dat waren de banken geloof ik.
    Snel afbetalen mag ook niet. Ze hebben zich helemaal schatrijk rekent.

    Als je geen 50% overhoudt deed je iets verkeerds.
    Dat ga je niet meer lukken.
    Energie is 4 keer zo duur geworden.

    En ook allemaal door het CDA.

    (in antwoord op kletsmajoor)
 4. DiscuJohn

  In het gros van wat hij inhoudelijk voorstelt kan ik me prima vinden. Overheid verkleinen, een vlaktaks, dat idiote nivelleren terugdraaien en ‘geld verdienen’ in dit land. Tja, hoe simpel kan het zijn.

  • RhodBerth

   Als Buma voor de verkiezingen net zo had gesproken als hij nu doet, dan had ik toen CDA gestemd, nu is het VVD geworden. Ik hoop dat het bij het CDA niet alleen lippendienst is, maar dat het CDA gewoon terug gaat naar de Balkenende 1/2/3 tijd, degelijks midden-rechts beleid, kleine overheid, en het maatschappelijk middenveld steunen.

   (in antwoord op DiscuJohn)
   • Peter

    De verkiezingen komen er weer aan. Oh nee, het pluche.
    Lood om roest (het is niet eens oud ijzer meer). Ik begin steeds een grotere hekel aan (een) god te krijgen.

    (in antwoord op RhodBerth)
  • Peter

   Je zegt 2 dingen door elkaar. Een vlaktax en geld verdienen. Ze moeten geld verdienen ontmoedigen. Een fatsoenlijk kost moet je kunnen verdienen. Geen luxe, maar wel een beetje franje. Niet te veel, anders worden we te verwend. Het leven is niet om te verwennen anders geniet je niet meer. Het is om te soberen en niet te somberen. Nu doet zelfs het weer mee. 😉

   (in antwoord op DiscuJohn)

Reacties niet toegestaan