Thatcher: Duitsland verdeeld houden, a.u.b.

“We do not want a united Germany,” zei Margaret Thatcher in 1989 tegen president Gorbatchov, enkele maanden voor de val van de Berlijnse Muur. Om te vervolgen: “This would lead to a change to postwar borders, and we cannot allow that because such a development would undermine the stability of the whole international situation and could endanger our security.”
Twintig jaar na dato doet deze onthulling de nodige stof opwaaien, want in het openbaar uitte de Britse premier zich destijds in volstrekt andere bewoordingen.
Deze teksten zijn afkomstig uit geheime documenten van het Politbureau waar nog meer bijzondere zaken zijn aangetroffen (ondermeer de mededeling dat Gorbatchov de Oostduitse leider Erich Honecker een ‘arsehole’ noemde, omdat hij veel te naief was over de destijds op handen zijnde omwentelingen).
Groot-Brittannië stond overigens niet alleen in de angst voor een herenigd en sterk Duitsland. Al jaren geleden werd bekend dat ook de toenmalige Franse president Mitterrand er bij de Sovjet Unie op heeft aangedrongen de Duitse hereniging ten koste van alles te vermijden.
Beide onthullingen geven een fraai beeld van de ‘vriendschappelijke banden’ tussen de grote Europese naties. Al eeuwenlang  is de rivaliteit allesbepalend en die wedijver is blijkbaar tot  de dag van vandaag springlevend.

Bron(nen):   The Times