Obama’s volgende nachtmerries

De waan van de dag beneemt maar al te vaak het zicht op de dingen die er werkelijk toe doen. Dus laat die health care maar zitten, zegt The Daily Beast, dat is niet waar het nu om gaat. 
Nee, er zijn de zaken die er voor president Obama echt toe doen - en dat zijn de volgende internationale kwesties: 

- Noord-Korea komt met kernwapens en dat kan niet onbeantwoord blijven; 

- ook Iran is met zijn kernwapens in een vergevorderd stadium en de Verenigde Staten moeten hier met economische sancties of anderszins paal en perk aan stellen; 

- nieuwe vredesbesprekingen tussen Israel en de Arabische buren zullen uiteraard op niets uitlopen en dat betekent de volgende crisis in en rond het Heilige land. En "in the Holy Land, the next crisis is always only a terrorist attack away;"
 
- Amerika trekt zich in hoog tempo terug uit Irak, wat de kans op een burgeroorlog doet toenemen; de surge houdt wel veel geweld op afstand maar brengt niet echt vrede; "the surges work only as long as the Americans are surging;"
 
- met steeds meer Amerikaanse troepen in Afghanistan zal de oorlog daar op grotere schaal plaatsvinden en zal Afghanistan meer en meer een (onoplosbaar) item worden in de Amerikaanse politiek.

Bron(nen):   The Daily Beast