Topeconomen: paniek kabinet gebaseerd op drijfzand

Het oordeel van Nederlandse topeconomen over de Miljoenennota is  vernietigend, stelt NRC Handelsblad vast. Het kabinet-Balkenende IV schetst een nodeloos somber beeld van de gevolgen van de economische crisis. Het is allemaal veel minder erg dan het kabinet zegt.
Sweder van Wijnbergen, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam: „Deze Miljoenennota is een testimonium paupertatis van het kabinet. Het heeft in paniek geen idee wat te doen, en koopt tijd door te schuilen achter commissies en grote verhalen over 2015.” Volgens Van Wijnbergen is sprake van „ongespecificeerde doemverhalen en onrealistische bezuinigingsdoelstellingen”.
„Als er paniek wordt geschapen om heilige huisjes omver te halen, is het winst, maar dat moet ik nog zien”, zegt Harry Verbon, hoogleraar openbare financiën aan de Universiteit van Tilburg. Verbon noemt de aankondiging dat het kabinet laat onderzoeken hoe op een aantal beleidsterreinen de komende jaren tot 20 procent bezuinigd kan worden, „volstrekt overbodig”.  „Het tekort loopt volgend jaar op naar ruim 6 procent. De crisis zorgt in het ergste geval voor 200 miljard extra staatsschuld. Maar na een jaar of vier is het crisistekort verdwenen. Dan moet je alleen de extra opgelopen schuld aflossen.”
Hij heeft uitgerekend dat de staatsschuld als gevolg van de crisis neerkomt op 100 euro per persoon per jaar, en dat uitgesmeerd over een lange periode. Dat is volgens hem geen bedrag waarvan mensen hoeven wakker te liggen.
Verbon: „De Nederlandse economie is op zichzelf gezond. Na de crisis gaat de economie gewoon weer groeien. Het effect van de crisis op de overheidsfinanciën valt reuze mee. Het is net als na een oorlog. Dan heb je ook last van sterk opgelopen schulden.”

Bron(nen):   NRC Handelsblad