Koningshuis straft actrice Halina Reijn

Niemand zal ongestraft met het Nederlandse koningshuis spotten, zo heeft actrice Halina Reijn ondervonden. Tijdens de feestelijkheden in New York - 400 jaar geleden door Nederland gesticht - is Reijn te kennen gegeven dat handenschudden met prins Willem-Alexander en Maxima er even niet in zat.
"Het was een beetje een klap," zegt de actrice beteuterd in de Volkskrant. Het handenschud-verbod is een direct uitvloeisel van Reijns vertolking van Mabel in het tv-drama De prins en het meisje, waarin een niet al te fraai beeld van Mabel wordt geschetst.
Reijn was door organisator Henk Scholten van het Theater Instituut Nederland te verstaan gegeven dat ze niet welkom was. De RVD was haar handen in onschuld. Een onmoeting met Reijn is 'noch door het koninklijk huis noch door de RVD tegengehouden' - wat strikt genomen ook klopt. Voor het tegenhouden heeft het hof zijn ondergeschikten.
Welingelichte Kringen verwijst degenen die De Prins en het meisje hebben gemist graag door naar Youtube, zie de tweede link.

Bron(nen):   de Volkskrant  Youtube