Het onbekende verhaal van mamma Obama

Veel heeft Obama verteld en geschreven over zijn jeugd. Maar wie zijn moeder, Stanley Ann Dunham, nou echt was, wat ze deed, wat haar invloed was, het is vaag.  Ze was antropoloog en wilde precies weten waarom de mensen die ze bestudeerde deden wat ze deden. Ze ging in Indonesie werken toen zij 24 was en Barack 6. "Ze werkte harder dan ieder ander," zegt haar toenmalige  promotor. "Als ze beneden kwam voor het ontbijt, dan had ze al uren gewerkt. In  Indonesië , waar ze haar werk deed, steunde ze radicale groepen die waren gekant tegen het bewind van Soeharto."Ze was een activist, een avonturier, een aanhanger van inheemse kunst en een ontwikkelingswerker."  Ze was een mooie donkerharige vrouw ("door mijn aderen stroomt idianenbloed") die na haar mislukt en kortstondige huwelijk met de Keniaan Obama (uit welk huwelijk in 1958  op Hawai Barack werd geboren)  in Indonesie terechtkwam na haar tweede huwelijk met de Indonesier Lolo Soetorno. Dat huwelijk hield het ook niet lang.
Haar held was Martin Luther King. Ze was een  peacenik en geloofde uiteraard in de gelijkheid van rassen. In het begin van de jaren zeventig ging Barack naar Hawaii omdat zijn schoolopleiding te volgen, terwijl hij woonde bij de grootouders. Dunham schijnt er toen, eenmaal gescheiden,  een tamelijk vrij leven op te hebben nagehouden.
Nog een detail: ze heette Stanley omdat haar ouders liever een jongen wilden

Volgend jaar komt een film over haar leven en postuum haar proefschrift uit.
Onder link 2 een BBC-reportage over Stanley Ann Dunham (23 minuten)

Bron(nen):   The Independent  BBC