Iran: Rusland reageert fel op nieuwe reactor

Rusland heeft in ongekend duidelijke bewoording Iran veroordeeld wegens de bouw van een tweede verrijkingsinstallatie voor uranium. Volgens Moskou gaat het om een schending van afspraken met de VN-Veiligheidsraad en moet het International Atoomagentschap IAEA onmiddellijk onderzoek doen.
Iran heeft ontkend dat de bouw van de nieuwe reactor een schending is van bestaande afspraken. Dat maakt dat de Russische uitspraak volgens The Washington Times de Amerikaanse regering bijzonder goed gelegen komt.
Ten tijde van de regering-Bush heeft Rusland na veel touwtrekken drie keer ingestemd met het instellen van sancties tegen Iran, maar pas nadat de maatregelen aanzienlijk waren afgezwakt. De vraag is nu of Rusland bereid zal zijn nog veel verdergaande sancties te steunen. De bestaande sancties zijn tot nu toe weinig effectief geweest.
Bij de onverwachte bekendmaking vrijdag dat Iran bezig was met een tweede installatie, koos de Amerikaanse preisdent Barack Obama een aanmerkelijk minder scherpe toon dan de Britse en Franse leiders, Gordon Brown en Nicolas Sarkozy, kennelijk in een poging de steun te verwerven van Rusland en China.
Volgens The Washington Post zal China nog de moeilijkste horde blijken. De Chinese reactie was vrijdag aanzienlijk milder dan de Russische. "Ik denk dat die soort kwesties alleen opgelost kan worden door dialoog en onderhandeling," aldus de Chinese onder-minister van buitenlandse zaken. Moskou en Peking beschikken beide over vetorecht in de VN-Veiligheidsraad.
The Moscow Times meldt dat de Russische president Medvedev in New York heeft gezinspeeld op Russische steun voor sancties tegen Iran. Hij prees tegelijkertijd de Amerikaanse beslissing om geen raketschild in Oost-Europa te instaleren.

Bron(nen):   The Washington Post  The Moscow Times