Ex-PVV’er Paul ter Linden haalt hard uit naar Wilders

Paul ter Linden kent de PVV van binnenuit: hij was drie jaar gemeenteraadslid in Den Haag. Hij stapt op en schrijft ter gelegenheid daarvan een vernietigende brief. Fragmenten: 'Ruzie, intriges en achterdocht zijn aan de orde van de dag. Die drie woorden (ruzies, intriges en achterdocht) maken het onmogelijk om je eigen partijgenoten te vertrouwen. Kritiek wordt direct in de kiem gesmoord en uit de weg gegaan. Ik herken sektarische trekken. De buitenwereld wordt afgeschermd en intern is kritiek onmogelijk. Ook is er een ziekelijke verheerlijking van de Grote Blonde Leider.'   ‘Machiel (de fractievoorzitter in Den Haag en de Eerste Kamer) heeft zich afgelopen jaren weten te manifesteren als een leider van een vazal-fractie. Jullie doen er alles aan om het volk te doen geloven dat de gemeenteraadsfractie autonoom is. Op basis van mijn eigen ervaring blijkt dat dit absoluut niet het geval is.’ ‘Ik heb destijds bij Wilders kenbaar gemaakt dat de PVV groot is geworden door zich te verzetten tegen zakkenvullerij en baantjescarrousels. De PVV’ers graaien er op los en krijgen veel geld terwijl ze niets doen. Zowel landelijk als lokaal. Die hypocrisie kan ik niet verkroppen.’

17 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Jan koolraap

  Dat noemen ze ook wel eens nestbevuilers.

  • marianne martens

   Het is geen nestbevuiler maar deze man geeft “opening van zaken” van een partij die geen partij is.

   (in antwoord op Jan koolraap)
   • erwin papilaja

    Gelijk heb je Marianne !

    (in antwoord op marianne martens)
   • Jan koolraap

    Lijkt de PVDA wel.

    (in antwoord op marianne martens)
    • marianne martens

     een schot z.g. in open doel. Neen, dan die Mijnheer waar het artikel overgaat, die vergadert alleen met zichzelf of met 15 spiegels.Behoeft geen notulist want zijn boodschap is minimaal.

     (in antwoord op Jan koolraap)
     • Jan koolraap

      Dat geloof je zelf niet.
      Een kamerfractie leiden is wel even iets anders.
      Ik beoordeel de PVV op zijn programma en niet op wat de linkse media schrijft.
      Voorlopig lijkt het erop dat de PVV alleen maar groeit en is het verstandiger voor de andere partijen om zich af te vragen hoe dat komt.

      (in antwoord op marianne martens)
     • marianne martens

      links noch rechts bestaat helemaal niet meer. Als we in uw termen
      blijven schrikt U dan niet wat z.g. rechts zegt over anders denken-den/ links,mensen, mensen aan de onderkant ? Het is allebei onhoudbaar in een globale maatschappij, waar zoveel complexe mega- problemen zijn, maar laten we niet vergeten dat er ook heel wat moois wordt ontdekt en is. Maar goed, misschien moet eens aan een Opinie bureau vragen hoe rationeel ze zijn en hoe ze de massa, de verkeerde vragen stellen.

      (in antwoord op Jan koolraap)
  • Calhoun84

   Het is nu wel de zoveelste die met deze verhalen komt, dan zou je denken dat er toch een kern van waarheid in zou zitten.

   (in antwoord op Jan koolraap)
 2. PaulusJ

  Oh een gewone politieke partij dus.

  • Jan koolraap

   Zo is het. Bij de PVDA zijn net twee kamerleden opgestapt.
   Die kale is een dictator.

   (in antwoord op PaulusJ)
   • Dutchy

    Dit artikel gaat niet over de PVDA maar over de interne partij discipline bij de PVV, niet het onderwerp verbreden en niet ingaan op het onderwerp 😉

    (in antwoord op Jan koolraap)
 3. MoMeta

  Geert Wilders, de Fidel Castro van de lage landen. Ik vrees voor zijn vijanden de dag dat hij aan de macht komt.

 4. zo maar iemand

  Kenmerken van een sekte:

  * De neiging tot perfectionisme
  * De neiging tot isolatie en groepsvorming, vaak met het idee van het ‘uitverkoren’ (elite) zijn van de volgelingen
  * De neiging tot anticipatie op de toekomst (toekomstige verlossing uit huidig onheil)
  * De neiging tot verabsolutering van een deelwaarheid en/of de eigen waarheid
  * De neiging tot ressentiment (het sterk afzetten tegen de ‘anderen’, de vorige groep en verguizing of erger van ‘afvalligen’ . Zoals Koolraap hieronder: ‘nestbevuiler’)
  * De neiging tot intense zendingsdrang, met alle middelen overhalen van anderen tot de eigen groep

  Leden van nieuwe religieuze bewegingen klagen vaak over onterechte bejegening, vooroordelen, onwetendheid, hetzes en stigmatisering door de media.
  (bron Wiki)

  ook opvallend: http://www.b-org.demon.nl/scn/nl/divers/sekte-kenmerken.html

  Daarbij wordt er vaak ook een speciaal taaltje/jargon ontwikkeld. In geval van de PVV: knettergek, kwalijk, schandelijk, schandalig, multicul, kopvoddentaks, linkse kerk/hobby/elite, Links Gutmensch, tromboneclubjes, straatterroristen, haatbaard, landverraders, etc.

  • Jan koolraap

   In de praktijk bleek het niet mogelijk een bondige, wetenschappelijke definitie van “sekte” te geven. Bryan Wilson ging dit dilemma uit de weg door niet te streven naar een definitie, maar door typische kenmerken te formuleren die in wisselende volgorde en intensiteit in iedere sekte terug te vinden zijn[16]:

   lidmaatschap uit vrije keuze, niet door geboorte;

   toelating tot het lidmaatschap op grond van door de sekteleiders erkende en aantoonbare kennis van de leer, een persoonlijke bekeringservaring of een aanbeveling door een ouder lid van de sekte;

   het karakter is exclusief en gesloten; wie zich niet aan de geldende leer houdt of tegen de regels van de moraal of de organisatie zondigt, wordt uitgestoten;

   de sekte beschouwt zich als een elite, begiftigd met een bijzonder inzicht of belast met een bijzondere opdracht;

   er is sprake van een streven naar persoonlijke perfectie;

   er is geen principieel verschil tussen leken en priesters of voorgangers;

   er is gelegenheid om spontaan uiting te geven aan een persoonlijk gevoel van betrokkenheid;

   de sekte staat vijandig of onverschillig tegenover de samenleving en de staat;

   het lidmaatschap is absoluter en omvattender dan dat van een kerkgenootschap;

   er is sprake van een duidelijk herkenbare eigen ideologie;

   overtreders van de regels worden als verraders beschouwd en voor hun overtredingen gestraft of uitgestoten.

   (in antwoord op zo maar iemand)
 5. Pietje_Precies

  volgens mij deed de pvda aan ziekelijke verheerlijking van Wouter Bos, en vervolgens ziekelijke verheerlijking van Didi. En ook aan ijzeren partijdiscipline, waar overigens ook de SP niet vies van is…. next.

 6. Marina

  beetje jammer dat steeds een vinger wijst naar…iedereen is in de 2e kamer hypocriet, en lijkt soms meer op een kinderclub, houd eens op met dat gezeur over elkaar , zet allemaal jullie schouders eens een keer ECHT onder het volk en onder Nederland, en ga eens echt werken, wat denken jullie wat dat geruzie ons kost?????
  Dus kom op Meneer Ter Linden en doe jezelf NIET MOOIER VOOR DAN DAt die andere zijn!!!!’

Reacties niet toegestaan