Wie vermoordde de Goebbels kinderen?

Het is een van de gruwelijkste scenes uit de film Der Untergang, de scene waarin de vrouw van Jospeh Goebbels haar zes kinderen vermoordt, kort voordat de Russen de volledige controle verkrijgen over Berlijn. In werkelijkheid is nooit opgehelderd wie precies verantwoordelijk is voor de vergiftiging van de zes kinderen in de Füherbunker.
Der Spiegel probeert nu het raadsel te ontrafelen en komt een heel eind dankzij documenten van een vergeten rechtszaak uit de jaren vijftig, waarbij de tandarts Helmut Kunz terecht stond voor zijn betrokkenheid bij de moord. Kunz werd in die zaak vrijgesproken door rechters die zelf prominente nazi’s waren geweest. Daarbij hebben zouden ze juridisch onhoudbare argumenten hebben gebruikt en zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten.
Kunz blijkt degene die de kinderen met injecties morfine heeft verdoofd, waarna ze met behulp van cyaankali zijn gedood. Hij was daartoe zwaar onder druk gezet door Magda Goebbels, de vrouw van Joseph, die vreesde dat de kinderen in Russische handen zouden vallen.
Bij de eigenlijke moord was Kunz naar eigen zeggen niet betrokken. Magda Goebbels zou samen met een andere dokter in de kamer zijn geweest, waar de zes kinderen de cyaankali kregen toegediend. Maar Kunz had veroordeeld moeten worden wegens medeplichtigheid aan een zesvoudige moord.

Bron(nen):   Der Spiegel